7 maja br. zebranie członków JSOiPZ

7 maja br. zebranie członków JSOiPZ

Serdecznie zapraszamy na zebranie członków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Koordynatorów Zespołów Promocji Zdrowia w dniu 7 maja (wtorek ) o godzinie 14.30 – 17.00

Ze względu na zajęcia warsztatowe SUSHI spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ul Kraszewskiego 3 sala nr 7

Program spotkania :

  1. Omówienie kolejnych działań wynikających ze strategii na rok 2018/2019 : 

  • Bieg dla Gabrysi- 19 maja w w Radawie
  • Spotkania Europejskie – Parada Schumana 23 maja 2019 ( konkursy i działania)
  • Poranek dla zdrowia – 25 maja 2019
  • Rosnę Zdrowo z KOWR Basznia Dolna – 27 maja 2019
  • Piknik rowerowy – czerwiec 2019
  •  rajd SZPZ -czerwiec 2019
  • harmonogram przygotowań do złożenia raportów na Certyfikat Krajowy Przedszkola, Szkoły Promującej Zdrowie

2. Informacja o rozstrzygniętych konkursach ofert JSOiPZ i działaniach w okresie między zebraniami.

3.Warsztaty Sushi

Uwaga prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach sushi ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości produktów i materiałów- telefonicznie (692467773) lub na adres mailowy: jaroslawskie.ngo@gmail.com

Koszt uczestnictwa jednej osoby dla członków JSOiPZ z aktualnie opłaconą składką członkowską 0zł dla pozostałych uczestników warsztatów 10zł płatne na miejscu na KP.

Zarząd JSOiPZ

Comments are closed.