Bezpieczny wypoczynek

Bezpieczny wypoczynek

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

Kleszcze, jak się przed nimi chronić?

https://www.gov.pl/web/psse-jaroslaw/kleszcze-jak-sie-przed-nimi-chronic

Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw:
promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego

https://www.gov.pl/web/psse-jaroslaw/aktualnosci2

 


Comments are closed.