Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia na 2019r.

Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia na 2019r.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia do głosowania na  Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia na 2019r. a w szczególności do oddania głosu na nasz projekt:

 

C 21 Jarosławska Kuźnia Wolontariatu Bis

Wartość: 10 000 zł 
Wnioskodawca: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

 

GŁOSOWANIE do 28.09.2018r.

  1. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania.
  2. Głosować należy na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Karta dostępna jest na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2), a także w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1) oraz recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).
  3. Głosowanie odbywa się:

1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, w wyznaczonym zgodnie z § 6 Regulaminu terminie, urna będzie ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),

2) drogą pocztową, wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3) elektronicznie, poprzez wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl.

  1. Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola obowiązkowe z zastrzeżeniem z ust. 5.
  2. Głosować można tylko raz na jeden projekt w każdej z trzech wyróżnionych kategorii zadań. W razie dokonania wyboru więcej niż jednego projektu z danej kategorii albo głosowania więcej niż jeden raz na projekty w danej kategorii, wszystkie głosy oddane w tej kategorii będą nieważne.

http://www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia

               Ogłoszenie wyników– 12.10.2018r.

KARTA DO GŁOSOWANIA – załącznik nr 2 do regulaminu


Comments are closed.