Co wyróżnia przedszkole/ szkołę promującą zdrowie

Co wyróżnia przedszkole/ szkołę promującą zdrowie

Co wyróżnia przedszkole/ szkołę promującą zdrowie?

 1. Praca w oparciu o diagnozę wstępną, kolejne ewaluacje dostarczają materiału do planowania
 2. Praca w oparciu o autorskie programy w przedszkolu/ szkole
 3. Podejście siedliskowe
 4. Zmiana
 5. Małe kroki w zmianie
 6. Proces a nie akcja
 7. Aktywny udział zamiast pogadanki
 8. Działanie w miejsce słuchania
 9. Projekt i metody aktywizujące
 10. Rodzice, którzy są i wspierają
 11. Dobry klimat społeczny ( właściwe relacje)
 12. Spójność (dokumenty, życie szkoły , osobiste wartości )
 13. Kreatywność
 14. Udział autentyczny w działaniach (nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy – demokracja i współdecydowanie)
 15. Monitoring i ewaluacja

Comments are closed.