Działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu przy ZSSChiO

Działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu przy ZSSChiO

W związku z rosnącymi potrzebami organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie korzystania z pomocy wolontariuszy zorganizowano zajęcia przygotowujące do podejmowania zadań przez osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu.

W tym celu zaproponowano wsparcie merytoryczne i organizacyjne części tych osób, które podjęły świadczenia wolontariackie na rzecz JSOiPZ oraz utworzonego w roku 2016 przy ZSSCHiO w Jarosławiu Lokalnego Centrum Wolontariatu. Było to możliwe dzięki współpracy tych dwóch organizacji i złożenie wspólnego Projektu Obywatelskiego „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu”.


W ramach projektu odbyły się:
• warsztaty dotyczące zagadnień prawnych wolontariatu dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
• warsztaty psychologiczne „Ja jako osoba pomagająca”, 
• zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy,
• kurs udzielania pierwszej pomocy ukończony egzaminem potwierdzającym umiejętności zdanym przez 18 osób.

Warsztaty były realizowane w Siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, w Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu oraz w plenerze. W szkoleniach tych brała młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych m.in. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu , Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu – były to szkoły najbardziej aktywne. Serdecznie dziękuję za współpracę koordynatorom wolontariatu wymienionych z w/w szkół. 

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy, w przyszłym roku planujemy kolejne szkolenia.
Monika Cholewa


Comments are closed.