II odsłona kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”

II odsłona kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”

#EuChooseSafeFood

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął II edycję kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności – od pomocy przy czytaniu etykiet, przez informacje na temat istoty i zasadności stosowania suplementów diety, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych.

Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności oraz instytucjami naukowymi w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot. bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

Widząc potrzebę podnoszenia wiedzy społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa żywności, Główny Inspektorat Sanitarny po raz drugi włącza się w realizację kampanii. Oprócz szeroko komunikowanych w przestrzeni internetowej materiałów kampanijnych, pracownicy terenowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzą działania edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności. Wyjaśnią co to są suplementy diety, udzielą praktycznych wskazówek, na co zwracać uwagę kupując produkty żywnościowe, jakich zasad przestrzegać by zakupiona przez nich żywność była nadal bezpieczna.

Przy realizacji działań kampanijnych Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z innymi organami urzędowej kontroli oraz jednostkami naukowymi w tym przede wszystkim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Kampania jest adresowana głównie do osób między 25 a 45 rokiem życia i stara się objaśnić rolę EFSA w kształtowaniu europejskiego prawodawstwa, które chroni konsumentów i cały łańcuch żywności.

Aby w pełni delektować się jedzeniem, musisz mieć pewność, że jest ono bezpieczne. Dzięki nauce możesz być spokojny! Żywność dostępna na polskim rynku jest bezpieczna. Są produkty bardziej i mniej wartościowe pod względem odżywczym, ale wszystkie są bezpieczne.

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej kampanii.

Tematy kampanii na rok 2022

  1. Suplementy diety.

Cel kampanii w obszarze suplementów diety:

zwiększenie wiedzy Polaków nt. suplementów diety, ich definicji, różnic pomiędzy nimi a lekami OTC.

Suplementy to nie leki to środki spożywcze. Pełnią funkcje odżywcze lub wspomagające działanie organizmu. Nie mają właściwości leczniczych czy zapobiegających chorobie.

Suplementy w liczbach.

  • 72% Polaków deklaruje spożywanie suplementów diety, z czego prawie połowa robi to regularnie.
  • 27% Polaków potrafi poprawnie zdefiniować suplementy diety.
  • 37% Polaków jest przekonanych, że suplementy diety są testowane pod względem skuteczności[1].

https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-suplementacji

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/suplementy-diety-czy-pomagaja-w-zachowaniu-zdrowia-i-moga-chronic-przed-chorobami-w-tym-nowotworami/

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/suplementy-diety-moda-czy-koniecznosc/

[1] Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Regulacja rynku suplementów diety. Warszawa, grudzień 2019 r.

   https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIE-Poland_and_Supplements-PL.pdf

 

2. Higiena żywności (również o chorobach przenoszonych drogą pokarmową).

Cel kampanii w obszarze higieny żywności:

podniesienie wiedzy Polaków nt. ich wpływu na bezpieczeństwo żywności poprzez stosowanie odpowiednich zasad higieny i postępowania z żywnością.

Skuteczne mycie rąk jest jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się zatruć pokarmowych oraz decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo. Za

bezpieczeństwo żywności dostępnej na polskim rynku odpowiada producent, ale od momentu zakupu żywności, to konsument ma wpływ na jej bezpieczeństwo. Bardzo ważne: odpowiednie przechowywanie żywności, postępowanie z produktem, zgodnie z zaleceniem producenta oraz zasadami higieny pozwala na minimalizację lub uniknięcie zakażenia.

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/bezpieczenstwo-zywnosci-zalezy-rowniez-od-ciebie

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpiecznej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf

3. Znakowanie żywności (z uwzględnieniem alergenów).

Cel kampanii w obszarze znakowania:

podniesienie wiedzy Polaków w zakresie prawidłowego czytania etykiet produktów żywnościowych. Pokazanie korzyści płynących z czytania etykiet.

Zapewnienie konsumentowi pełnej i autentycznej informacji o produkcie spożywczym jest obowiązkiem przedsiębiorców. Są oni zobligowani, zgodnie z obowiązującym prawem do odpowiedniego znakowania produktów spożywczych, tak aby dostarczyć konsumentom rzetelnej informacji na temat żywności. Etykiety produktów żywnościowych dostarczają istotnych informacji ułatwiających podejmowanie świadomych decyzji. Przed zakupem w szczególności warto zwrócić uwagę m.in. na skład, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz na zawartość netto produktu. W przypadku niektórych produktów, określone są również specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia (np. przechowywanie w odpowiedniej temperaturze  lub użycie żywności po otwarciu opakowania, wskazania dot. koniecznej obróbki termicznej).

Ważną informacją dla osób cierpiących na alergie lub nietolerancje jest wyszczególnienie obecności alergenów w wykazie składników. Takie informacje są uwidocznione poprzez np. pogrubioną lub powiększoną czcionkę.

Etykiety zawierają również informacje o wartości odżywczej produktów oraz RWS.

https://www.gov.pl/web/gis/znakowanie-srodkow-spozywczych

https://www.gov.pl/web/gis/znakowanie-srodkow-spozywczych5

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/8-powodow-dla-ktorych-warto-czytac-etykiety/

https://ncez.pzh.gov.pl/informacje-dla-producentow/innowacyjny-sposob-etykietowania-produktow/

Comments are closed.