IV edycja e-kursu „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.

IV edycja e-kursu „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.

Szanowni Państwo,

Informuję, że uruchomiłam rekrutację na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. IV edycja”. 

Rekrutacja uczestników jest otwarta do 1 marca 2023 r.  Link: https://szkolenia.ore.edu.pl/

Termin szkolenia: 25 stycznia – 08 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach kursu oraz do przekazania tej informacji zainteresowanym szkołom. Zainteresowane przedszkola również mogą wziąć udział w szkoleniu.

Podstawą opracowania kursu jest publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, ORE Warszawa, 2019 (jest ona dostępna na stronie ORE). 

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle i ma charakter samokształceniowy. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W załączeniu przesyłam Sylabus kursu.

 

Pozdrawiam serdecznie

Valentina Todorovska-Sokołowska

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole 

Wydział Wychowania i Profilaktyki

Ośrodek Rozwoju Edukacji

tel. 22 570 83 05

 

Comments are closed.