„Jarosław na dwóch kółkach i nie tylko” rajd rowerowy 14 czerwca 2020r.

„Jarosław na dwóch kółkach i nie tylko” rajd rowerowy 14 czerwca 2020r.

Trasa: Jarosław- Szówsko – Łapajówka – Radawa – Mołodycz – Jarosław

Organizator rajdu Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia realizujące zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Jarosław umową nr 209/2020

Partnerzy: Firma Pilatus, Nadleśnictwo Państwowe w Jarosławiu, Wójt Gminy Wiązownica, Szkoła Podstawowa w Mołodyczu, Szkoła Podstawowa w Szówsku, PSONI Kręgi Wsparcia w Jarosławiu.

Patronat medialny: Ekspres Jarosławski.

W imprezie ze względu na zalecenia epidemiologiczne wzięło udział 40 rowerzystów, głównie grupy rodzinne, w tej liczbie także uczestnicy Kręgów Wsparcia PSONI. Spotkanie zgłoszonych uczestników, zapoznanie z zasadami zachowania uczestników Rajdu i podpisy pod regulaminem zebrano na parkingu pod Szkołą Podstawową w Szówsku. Tu też oznakowano uczestników pamiątkowym znaczkiem rajdowym. Uczestnicy zaopatrzeni w koszulki odblaskowe i dodatkowe odblaski z programu „Bezpieczny Jarosław” uformowali kolumnę rowerów. Przedstawiono funkcyjnych przewodnika Bartosza Kwaterczaka, koordynatora kolumny Marcin Skrzypskiego i ratownika zamykającego przejazd Roberta Mielnickiego. Uczestnikom towarzyszył wóz techniczny z Firmy Pilatus – Iwona Skrzypska. Na trasie odbyły się cztery postoje, tempo dostosowane do możliwości uczestników, ale dobre. Już o 12.00 uczestnicy dojechali do punktu kulminacyjnego przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu. Uczestnicy zwiedzili muzeum przy szkole, oprowadzeni przez kustosza muzeum dr Jana Kuca – dyrektora placówki. Mieli możliwość zapoznania się z ostatnio wydanym tomem „Opowieści Jarosławskiego Zasania” cześć IV i otrzymać autograf autora. Na terenach zielonych przed szkoła spożyli poczęstunek przygotowany przez organizatora Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, oczywiście tylko zdrowe produkty. Potem jeszcze przedstawiciele Nadleśnictwa Państwowego w Jarosławiu wręczyli upominki zachęcające do turystyki po najbliższej okolicy i propagujące ochronę przyrody. Na koniec odbył się konkurs sprawnościowy z nagrodami od Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia i Firmy Pilatus. Mimo konieczności zachowania dystansu społecznego wszyscy bawili się doskonale czego dowodem są zapisy na karcie ewaluacyjnej rajdu. Całość imprezy od strony fotograficznej obsługiwał nauczyciel Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, zapalony rowerzysta Radosław Baj. Rajd odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, w części wyznaczona trasa przebiegała ścieżką rowerową. Wobec powyższego uczestnicy musieli zachować szczególną ostrożność, znać zasady ruchu drogowego i stosować się do przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy podkreślali, że trudniejsze było pokonanie trasy z powrotem, ponieważ w okolicy Radawy było znacznie więcej samochodów i spacerowiczów niż w godzinach dopołudniowych. Zakończenie rajdu odbyło się na parkingu przy Szkole Podstawowej w Szówsku. Odnotowano tylko jedną interwencję techniczną – wielki gwóźdź z dętki został przez serwisanta wyjęty w rekordowym czasie i uczestnik dojechał bezpiecznie do domu na własnym rowerze. Za ogromne zaangażowanie i przemiłą atmosferę Partnerom, Uczestnikom rajdu serdeczne podziękowanie złożyła na zakończenie imprezy Teresa Krasnowska prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Jednocześnie zaprosiła na kolejne działania i do śledzenia ogłoszeń na stronie internetowej www: jsoipz.pl .W swojej wypowiedzi podkreśliła jeszcze, że plakat promujący wydarzenie zaprojektował wolontariusz Piotr Majcher ZSTiO w Jarosławiu, zaś znaczek rajdowy zawdzięczamy Firmie Szyldy TEAM Gliwa &Sroka. Do sukcesu przyczyniła się też świetna dla rowerzystów pogoda bez nadmiernego upału i opadów.

 

Comments are closed.