Konferencja naukowo-metodyczna na temat „Zdrowego stylu życia w przedszkolu i szkole promującej zdrowie” połączona z uroczystym wręczeniem wojewódzkich certyfikatów.   

Konferencja naukowo-metodyczna na temat „Zdrowego stylu życia w przedszkolu i szkole promującej zdrowie” połączona z uroczystym wręczeniem wojewódzkich certyfikatów.   

Dnia 13 czerwca 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce Konferencja naukowo-metodyczna na temat Zdrowego stylu życia w przedszkolu i szkole promującej zdrowie.     

Wśród licznie zaproszonych gości byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz władz gminnych i powiatowych.

            W pierwszej części konferencji wysłuchano wykładu na temat nowego wymiaru promocji zdrowia i profilaktyki wygłoszonego przez dr Anetę Radziszewską, zaś błędy żywieniowe dzieci i młodzieży oraz o ich konsekwencje zdrowotne przedstawiła   dr inż. Katarzyna   Rolf. Z kolei działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki omówiła p. Dorota Gibała w WSSE Rzeszów..

            W drugiej części konferencji miała miejsce prezentacja placówek otrzymujących Wojewódzkie Certyfikaty i uroczyste ich wręczenie przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie –  p. Małgorzatę Rauch.

            Wojewódzki Certyfikat dla Szkoły Podstawowej im. hr. Aleksandra Fredry w Nienowicach odebrała delegacja w składzie: Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia – p. Teresa, Krasnowska, koordynator p. Anna Sawicka, dyrektor szkoły – Marta Jackowska oraz szkolny koordynator -p. Joanna Brzoza. Jesteśmy dumni z osiągniętego celu.

            Konferencję podsumowała dr Barbara Wolny- wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ -gratulując wszystkim nagrodzonym placówkom oświatowym i dziękując za ogrom wspaniałej pracy włożonej w szerzenie idei Szkoły Promującej Zdrowie w województwie podkarpackim.

Comments are closed.