Konferencja ” Nie damy się nabrać na e- papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne ,….” – wyniki ewaluacji.

Konferencja ” Nie damy się nabrać na e- papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne ,….” – wyniki ewaluacji.

Mamy przeanalizowane materiały po konferencyjne. W szkołach uczestniczących w zadaniu trwają  wystawy zgromadzonych w kampaniach materiałów, rozdawane są jeszcze ulotki. Ale najważniejsze jest to, że planowane są kolejne   kampanie społeczne.  Wyniki ewaluacji  pozwoliły zauważyć  kilka obszarów,  nad którymi należy się zastanowić i  spróbować   pochylić się w nowym rozdaniu. Oto rekomendacje wynikające z analizy ankiet ewaluacyjnych oraz  pracy zespołu realizatorów tego zadania. 

Konferencja zdaniem uczestników  spełniła  oczekiwania uczestników. Tematyka była różnorodna i  na czasie. Uczestnicy wskazują na potrzebę organizacji  konferencji  tego typu znacznie częściej, ale w wersjach krótszych (sugestia 3 konferencje po 2,5 godziny) z rozdzieleniem  odbiorców (uczniowie młodsi, starsi, dorośli)  oraz tematyki wystąpień. Wskazano kilka obszarów dodatkowych,  które powinny zostać poruszone:  np. uzależnienia od alkoholu,  uwarunkowania psychologiczne uzależnień,  więcej informacji o substancjach  psychoaktywnych, samookaleczenia i samobójstwa, działania policji w zakresie profilaktyki, konsekwencje prawne podejmowania zachowań  ryzykownych, dyskusja, pytania do prelegentów. Bardzo wysoko oceniono wystąpienia prelegentów, szczególnie  konkretne prezentacje kampanii społecznych. Sugerowano, że wszystkie uczestniczące placówki powinny prezentować się na sali, a nie tylko podczas sesji plakatowej. 

W wielu wypowiedziach podkreślono dbałość o  poziom organizacyjny konferencji,  różnorodność tematyki. Dla wielu osób zaskoczeniem była liczba uczestników i to  jak szybko skończyła się rekrutacja z powodu braku miejsc. Wskazuje to na ogromne potrzeby w zakresie upowszechniania tematyki podjętej w zadaniu. 

Postanowiliśmy wobec tego  podjąć starania w celu pozyskania środków  na rozszerzenie  założeń   obecnie realizowanego zadania.

Materiały kampanijne – do pobrania.

 

Comments are closed.