KONKURS „UKŁADAMY METRY DOBRA”

KONKURS „UKŁADAMY METRY DOBRA”

REGULAMIN KONKURSU

„UKŁADAMY METRY DOBRA”

 

  1. Czas i miejsce konkursu:

1) Marzec 2018r. – maj 2018r.
2) na terenie  chętnych przedszkoli i szkół z promujących zdrowie zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie i sympatyzujących z tym programem

 

  1. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
  • Każda placówka uczestnicząca w konkursie ustala osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zbiórki na jej terenie.
  • Osobami do kontaktu ze strony Organizatora (Koalicja Stowarzyszeń „Jarosławskie Kilometry Dobra 2018”) będą Anna Korczewska tel 509703085, Teresa Krasnowska tel:692467773 , Elżbieta Rusinko tel: 509947980,
    e:mail jaroslawskiekilometrydobra@gmail.com
  1. Cele konkursu:

1) uwrażliwienie młodzieży na potrzeby społeczne;
2) rozwijanie empatii;
3)integracja społeczności szkolnej we wspólnym działaniu.

  1. Warunki uczestnictwa:

1)Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli i szkół.
2)Udział w konkursie jest dobrowolny, placówki zgłaszają chęć uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora na adres: jaroslawskiekilometrydobra@gmail.com, do końca marca 2018.
3)Organizator zastrzega, że zbiórka może być prowadzona wyłącznie do puszek przekazanych na ten cel, opatrzonych logo Kampanii.
4)Formę i częstotliwość zbiórek w danej placówce ustala jej społeczność.
5)Zapełnione puszki powinny być komisyjnie otwierane, a zebrane środki przeliczone i sporządzony protokół. Środki należy wpłacić w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu na konto Kampanii. 

Konto Kampanii: TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu

Numer: 04 9096 0004 2001 0000 0329 0003

tytułem: zbiórka publiczna w … (nazwa placówki). 

 

Organizatorzy będą sukcesywnie podsumowywać zbiórkę i powiadamiać o jej wynikach w formie ogłoszeń umieszczanych na stronie Kampanii www.kilometrydobra.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3. czerwca 2018r, w trakcie Finału Kampanii.

 

  1. Nagrody:

1)Organizatorzy Kampanii przewidują nagrody specjalne dla zwycięzców w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Przy ocenie placówek będzie brana pod uwagę ilość zebranych metrów dobra w przeliczeniu na ilość uczniów i nauczycieli. (1metr dobra = 44 złote)
2)Każda placówka uczestnicząca w konkursie uzyska w formie podziękowania reklamę swoich działań w mediach społecznościowych Międzynarodowej Kampanii Kilometry Dobra oraz reklamę w mediach lokalnych, które objęły patronatem kampanię w naszym mieście i powiecie
3)Uczestnicy zostaną zaproszeni na atrakcyjny Finał Kampanii w dniu 3 czerwca 2018, na Rynku, gdzie w trakcie  wspólnej zabawy, nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i przeliczenie zebranych środków na „metry dobra”.

Liczymy na zaangażowanie.

 


Comments are closed.