Podsumowanie konferencji „Substancje psychoaktywne -dlaczego tak niebezpieczne”.

Podsumowanie konferencji „Substancje psychoaktywne -dlaczego tak niebezpieczne”.

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Rzeszowie  zrealizowało zadanie publiczne pod hasłem „Substancje psychoaktywne -dlaczego tak niebezpieczne”. Projekt został sfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje poświęcone zagadnieniom szeroko pojętej profilaktyki. Pierwsza konferencja odbyła się w Sanoku 24 września br. w auli PWSZ, druga w świetlicy WSSE w Rzeszowie. W konferencjach udział wzięło prawie 300 osób. Wśród uczestników byli pracownicy stacji sanitarno- epidemiologicznych, nauczyciele, pedagodzy szkolni, policjanci, pracownicy socjalni oraz inne osoby zainteresowane  tematem.

Na konferencjach przedstawiono następujące tematy:

Substancje psychoaktywne – zagrożenia dla zdrowia i życia młodych ludzi -dr Marek Motyka Uniwersytet Rzeszowski

Rozprzestrzenianie się nowych narkotyków -walka z dynamicznym rynkiem. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Marek Mróz WSSE w Rzeszowie

Zakażenia wirusem HIV i HCV – możliwa konsekwencja  używania środków psychoaktywnych.- Joanna Król WSSE w Rzeszowie

Edukacja młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych – Kinga Ostrowska – Magoń Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne SELF w Rzeszowie. Teresa Krasnowska – Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Wykorzystanie skutecznych form interwencji i pomocy w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia używania środków psychoaktywnych przez młodzież – podinspektor Alina Pieniążek Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Zebrane od uczestników arkusze ewaluacyjne i liczba uczestników obu konferencji dowodzi, że zadanie zrealizowano  w oparciu o rzetelną analizę potrzeb, na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom , Wykładowcom oraz Uczestnikom.

fot. M. Radko

 


Comments are closed.