Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji

W dniach 21 października br. w Sanoku, 22 października br. w Przemyślu, 23 października br. października br. w Dębicy i 24 października br. zorganizowano cykl konferencji adresowanych do nauczycieli, samorządowców, osób związanych z miejskimi i gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień od środków psychoaktywnych oraz policjantów i pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych pod hasłem „Substancje psychoaktywne – trend czy zagrożenie”. W ciągu 4 dni z wykładów i warsztatów zorganizowanych przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie skorzystało blisko 500 zainteresowanych osób .

Wyniki przeprowadzonej wśród uczestników ewaluacji wskazują, że konferencje zorganizowane jako realizacja zadania zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia nr umowy 149/2019 zostały ocenione bardzo wysoko zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Uczestnicy zajęć podkreślili w szczególności dobór zaproponowanych tematów oraz aktualność informacji związanych z nowymi środkami psychoaktywnym, a w szczególności zagadnienia związane z obalaniem mitów związanych z tzw. dopalaczami i e- papierosami. Cenne zdaniem uczestników okazało się także przybliżenie procedur postępowania w sytuacji podejrzenia użycia substancji psychoaktywnej i działania w tym zakresie policji oraz służb sanitarno – epidemiologicznych.

Biorący udział w konferencjach docenili również tematy dotyczące promocji zdrowia pracowników szkoły oraz myślenia wizualnego w edukacji. Jako bardzo przydatne uznano materiały konferencyjne w formie 55 – stronicowego kompendium rozdanego wszystkim uczestnikom. Dobrze oceniono także wybór miejscowości, w których zorganizowano konferencje oraz sposób rejestracji przez stronę internetową.

Był to trzeci wspólny projekt Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie. Mamy nadzieję, że kolejny zostanie zrealizowany w 2020 roku.


Comments are closed.