Prezentacja wyników autoewaluacji na Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie

Prezentacja wyników autoewaluacji na Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie

17 maj 2024r.

Uroczystość związana z rocznicą nadania imienia ks. Franciszka Wosia Szkole Podstawowej w Świętoniowej była okazją do prezentacji wyników autoewaluacji zarówno społeczności szkolnej jak i licznie przybyłym zaproszonym gościom. Szkoła uzyskała Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowiew roku 2018 i obecnie wystąpiła z wnioskiem o ponowne nadanie certyfikatu. Święto. Od chwili uzyskania Certyfikatu po raz pierwszy nastąpił ogromny postęp, Szkoła nie tylko zyskała nową salę gimnastyczną z bogatym wyposażeniem i boiskiem, na którym odbył się pokaz Krystiana Herby. Zmieniły się także warunki dla łączenia edukacji i rekreacji poprzez urządzenie plenerowej zielonej klasy, ogrodu szkolnego z kwietną łąką i przestrzeni rekreacyjnych w samej szkole, nowej biblioteki. Wszystkie zmiany biorą swój początek w znakomitej współpracy Szkoły ze środowiskiem, a w szczególności utworzeniem Stowarzyszenia, które poprzez aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe sprawia, że baza Szkoły jest przebogata. Widoczna jest dbałość o wszelkie ważne elementy wychowania i nauczania, atrakcyjność i systematyczne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej. Rekomendacja Rejonowych Koordynatorek do Certyfikatu Krajowego jest zapewniona.

https://www.facebook.com/szkola.swietoniowa

Comments are closed.