Raport „Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do sieci szkół promujących zdrowie”.

Raport „Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do sieci szkół promujących zdrowie”.

Szanowni Państwo, 

zachęcam do zapoznania się z Raportem z badań pt. Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce.  Raport przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród szkolnych koordynatorów szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Polsce. 
Badania zostały przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół badaczy reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach w okresie od marca do czerwca 2023 r. przy użyciu HPS Implementation Questionnaire (Vennegoor et al., 2022). Ankietę internetową przeprowadzono wśród 500 szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. 
Głównym celem badania było poznanie opinii respondentów na temat zakresu i sposobów wdrażania zasad SzPZ w reprezentowanych placówkach oraz wskazanie czynników warunkujących skuteczność promocji zdrowia w szkołach. Zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje mogą stanowić ważne źródło informacji i wytycznych wyznaczających kierunek dalszej działalności szkół promujących zdrowie w Polsce.
 
Z poważaniem
 
Valentina Todorovska-Sokołowska
starszy specjalista
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (WPPZ)
Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46A, 00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 05 
Comments are closed.