Rozstrzygnięcie  I GMINNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA pod hasłem „Lekarz leczy, natura uzdrawia” połączone z prezentacją wyników autoewaluacji w Szkole Podstawowej w Mołodyczu

Rozstrzygnięcie  I GMINNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA pod hasłem „Lekarz leczy, natura uzdrawia” połączone z prezentacją wyników autoewaluacji w Szkole Podstawowej w Mołodyczu

7 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Mołodyczu nastąpiło rozstrzygnięcie  I GMINNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA pod hasłem „Lekarz leczy, natura uzdrawia” a także odbyła się prezentacja wyników autoewaluacji mająca na celu podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Celem  konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej; zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;  rozbudzanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu dwuminutowego filmu, ukazującego problem zarysowany w myśli przewodniej konkursu „Lekarz leczy, natura uzdrawia”. Nie było to łatwe zadanie, szczególnie, że był ograniczony czas trwania filmu. Jednak filmowcy wykazali się  dużą pomysłowością i kreatywnością,  zgłębili pojęcie natury, naturalnego leczenia, właściwego odżywiania, właściwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, dotleniania organizmu, aktywności fizycznej.

Nie zabrakło również im zdolności aktorskich, skłonności do refleksji, wiedzy o „lekach z bożej apteki” oraz umiejętności informatycznych związanych z nagrywaniem i montażem filmów. Zgłoszone filmy do konkursu odznaczały się oryginalnością i różnorodnością, stąd Jury nie miało łatwego zadania.

Członkowie komisji oceniającej w składzie:

– Pani Lucyna Poliszak – pracownik Gminnego Centrum Kultury – przewodnicząca,

– Pani Teresa Krasnowska – prezes Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia,

– Pani Zofia Tabin – nauczyciel języka polskiego i historii,

– Pan Andrzej Kuca – Redaktor Radia FARA Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej 

przyznali miejsca i nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

 https://spmolodycz.edupage.org/news/?gtnid=1199#news-1199

Konkurs wzbudził zainteresowanie wśród uczniów, wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z Gminy Wiązownica. Nagrody ufundował Wójt Gminy Wiązownica pan Krzysztof Strent, który również objął nad nim  Patronat.

Wyniki z autoewaluacji, pokazały nam z jakimi problemami mamy do czynienia w szkole i nad czym musimy pracować w najbliższym roku szkolnym.

W prezentacji oprócz wyników, zostały pokazane działania naszej szkoły dotyczące promowania zdrowia u uczniów oraz współprace z lokalnymi instytucjami.

Bardzo dziękujemy za obecność  oraz za miłe słowa pani Teresie Krasnowskiej – prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia oraz pani Annie Sawickiej – koordynator Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Nasza szkoła od 1994 roku należy do Szkół Promujących Zdrowie. W roku 2011 otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Dzięki ciągłym działaniom propagującym zdrowie możemy starać się o ponowne uzyskanie Certyfikatu.

Autorzy artykułu:

p. Gabriela Styś

p. Beata Walerianowicz-Hemperek

Dekorację przygotowali uczniowie klasy VII i pani Angelika Tomaszek.

Comments are closed.