Strategia działań na rok 2016/2017

Strategia działań na rok 2016/2017

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia   

Nazwa zadania Kryterium sukcesu /koszt przybliżony Miejsce /czas Odpowiedzialny
Zebrania członków 1x w miesiącu   10 spotkań 

Obecność  każdego

z koordynatorów szkolnych SPZ  przynajmniej na 60% spotkań.

Klub Kuźnia Rynek 13a 

Jarosław

pierwszy  wtorek

miesiąca godz. 14.30. Terminy:

06.09.2016, 04.10.2016, 08.11.2016, 06.12.2016, 10.01.2017, 07.02.2017, 07.03.2016, 04.04.2016, 09.05.2016, 06.06.2017

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

Organizacja pracy zespołu ds. certyfikacji szkół promujących zdrowie 3 szkoły uzyskają Certyfikat Krajowy w ciągu roku:

ZS Wiązownica ,

 ZS Pawłosiów, SP 6 Jarosław.

 

Klub Kuźnia Rynek 13a 

Jarosław praca zespołu po uzgodnieniu harmonogramu  październik 2016– kwiecień 2017

A. Wota

T. Krasnowska

Prowadzenie drużyny piłki nożnej 

Realizacja zadań 108/2016, 155/2016

Pozyskanie dofinansowań  na rok 2017 UM Jarosław

60 dziewcząt

i chłopców będzie systematycznie trenować i uczestniczyć w rozgrywkach

3 treningi w tygodniu

stadion szkolny , obiekty MOSiR

Z. Binowski
Konferencja  „ Dopalacze – nowa twarz problemu społecznego” 80 osób będzie uczestniczyło z pow. jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego oraz 240osób z innych powiatów woj. podkarpackiego 04.10 2016

Jarosław- CKiP Sala Lustrzana

Godz. 9.00-15.00

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

Warsztaty do „ Dopalacze – nowa twarz problemu społecznego” dla rodziców 3 spotkania 

prezentacja  i zajęcia w ramach szkoły dla rodziców 

2 grupy po 20 osób

Klub Kuźnia

Rynek 13a 

Jarosław

terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

A. Wańko

A. Łakota

KPP

Warsztaty „ Jarmark  sztuk różnych” – prezentacja ciekawych technik dekoracyjnych, bukieciarskich, użytecznych w szkole  i domu 10 spotkań , informacja bieżąca

JSOiPZ zapewnia materiały

  na zajęcia

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

 terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

A. Wota

K. Portas

R. Majkut- Lotycz

A. Łuczyńska

„Z cukrzycą Ci nie do twarzy” – cykl spotkań  konkurs,    3 spotkania,

zawiązanie koalicji z KT Diabetyków w Jarosławiu

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław,

MOK Jarosław wystawa prac konkursowych

Wrzesień-listopad 2016r.

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

G. Graboń KTD

Światowy Dzień Cukrzycy Udział ok. 10 szkół, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów. Zorganizowanie stoiska z pomiarami RR, poziomu cukru i cholesterolu, płaskostopia itp. 14.11.2016r.

sala widowiskowa  oraz hol MOK Jarosław

godz. 9.00- 14.00

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

G. Graboń KTD

XVII Rajd Szkół Promujących Zdrowie Bieszczady 70 osób. Na każde 10 osób 1 opiekun gratis (uczestnicy sp kl VI , gimnazjum, ponadgimnazjalna)

Impreza samofinansująca się; wpisowe 160zł –wpłata na konto JSOiPZ

37 9096 0004 2001  0014  2670 0001 z dopiskiem  XVII Rajd Bieszczady

30.09-2.10

Bieszczady

Noclegi SSM Górzanka

T. Krasnowska

L. Dudczenko

M. Kurasiewicz

IX Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl

Grupa rowerowa

Grupa piesza

100osób

wpisowe 25 zł , grupa rowerowa 30zł  wpłata na konto JSOiPZ

37 9096 0004 2001  0014  2670 0001 z dopiskiem  IX Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl

 

FORT Werner Żurawica

miejsce spotkania

i zajęcia edukacyjne trasy uzgadniane z KPP w Przemyślu 

11.10.2016 lub inny termin w razie niepogody

C. Zykowska- Turek- grupa rowerowa

I. Gilarska- Romanek

T. Krasnowska –grupa piesza

Zajęcia dla samorządów uczniowskich 

 

4 spotkania, organizacja wspólnej imprezy kulturalnej dla społeczności lokalnej w miejscu wybranym przez uczestników zajęć Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

zapisy grup do 8.11.2016 

Z. Tabin
Jarosławskie spotkania z historią Wycieczki dla dzieci  popularyzujące Jarosław jako miasto o bogatej historii i dorobku kulturalnym .

Koszt biletów wstępu do obiektów ok. 10zł od osoby ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

każdy drugi wtorek miesiąca po wcześniejszym umówieniu.

 

T. Krasnowska
Zajęcia Kształtowanie Umiejętności Życiowych zadanie 156/2016 i pozyskanie dofinansowania  na rok 2017 UM Jarosław Wg harmonogramu

w ofercie, kontynuacja

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

T. Krasnowska

 

Warsztaty ze zdrowego odżywiania dla dzieci

i dorosłych

4 spotkania  dla grup

20 osób; degustacje i  materiały dostarcza JSOiPZ

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

Listopad  2016– luty 2017

U. Machaj

W. Stoch

Organizacja 25 Finału WOŚP 150 wolontariuszy z puszkami +900 serduszkowych

kwesta  w powiecie jarosławskim , atrakcje

08.01.2017 T. Krasnowska

B. Kordas

Sztab

XVI Przegląd Piosenki o Zdrowiu Udział ok. 20 szkół

 i przedszkoli.  Nagrody Urząd Miasta Jarosław, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

7.04.2017

MOK

R. Majkut – Lotycz

T. Krasnowska

 

Spotkania Europejskie Parada Schumana 600 uczestników z różnych szkół i przedszkoli. Piknik europejski promujący wartości zdrowego stylu życia , występy, pokazy miasteczko rekreacji dla dzieci i całych rodzin, konkursy  w ramach zadania 20 maja 2017 T. Krasnowska

M. Cholewa

 

Wizyty w szkołach i przedszkolach ,w ramach  kompetencji  edukatorów i koordynatorów promocji zdrowia Wg. potrzeb szkolenia rad pedagogicznych,  prezentacje, inne wydarzenia cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

T. Krasnowska,

A, Sawicka

R. Majkut – Lotycz

Rajd Rowerowy i piknik w Radawie Dzieci młodsze przedszkolaki przyjazd autobusami , klasy starsze dojazd rowerami. Zajęcia rekreacyjne w GOWiR.  Czerwiec 2017 W. Dudczenko

C. Zymkowska- Turek

T. Krasnowska

Dokumentacja i informacja Prowadzenie strony internetowej , poczty dokumentacji realizacji zadań  zleconych i własnych Cały rok

Siedziba  i biuro rachunkowe

Zarząd i Księgowa JSOiPZ

 

Strategia zatwierdzona do realizacji na zebraniu w dniu 6 września 2016r.