STRATEGIA DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

STRATEGIA DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Nazwa zadania Kryterium sukcesu /koszt przybliżony Miejsce /czas
Zebrania członków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia1x w miesiącu   10 spotkań

 

Obecność każdego

z koordynatorów szkolnych SPZ przynajmniej na 60% spotkań.

Klub Kuźnia Rynek 13a

Jarosław

pierwszy wtorek

miesiąca godz. 14.00. Terminy:

04.09.2018, 02.10.2018, 06.11.2018, 04.12.2018, 08.01.2019, 05.02.2019, 05.03.2019, 03.04.2019, 07.05.2019, 04.06.2019

Organizacja pracy zespołu ds. certyfikacji szkół promujących zdrowie Placówki, które uzyskają w ciągu roku:

1)Certyfikat Krajowy:

– Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze

– Miejskie Przedszkole Nr 3 w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa Nr 11
w Jarosławiu

– Szkoła Podstawowa w Studzianie

2) Certyfikat wojewódzki- nowelizacja dla placówek, które pracują z certyfikatem wojewódzkim powyżej 10 lat

3)Certyfikat Rejonowy:

– Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa w Nienowicach

Klub Kuźnia Rynek 13a 

Jarosław praca zespołu po uzgodnieniu harmonogramu  październik 2018– maj 2019

Prowadzenie drużyny piłki nożnej 

Realizacja zadań zleconych przez UM w roku 2018/2018  – pozyskanie dofinansowań  

60 dziewcząt

i chłopców będzie systematycznie trenować i uczestniczyć w rozgrywkach

3 treningi w tygodniu

stadion szkolny , obiekty MOSiR

II RAJD ROWEROWY SZLAKIEM WRZEŚNIOWYCH ORŁÓW –

9 WRZEŚNIA 2018R

Osoby dorosłe- osobom poniżej 15-go roku odradzamy udział w Rajdzie ze względu na znaczny dystans (115 km).

Udział w rajdzie wiąże się z wpłatą wpisowego w kwocie 10 zł, pokrywającego koszty organizacyjne

zapisy trwają do 7 września 2018r. wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: jsr170@interia.com, telefonicznie: 604 607 741, lub osobiście w sklepie rowerowym „Pilatus” przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu.

9 września 2018r.

Realizacja zadania „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu W okresie realizacji zadania do 25 zainteresowanych obecnie dołączą kolejni chętni w liczbie co najmniej 20 nowych osób. Termin realizacji do 31.12.2018

Zadanie będzie realizowane w Siedzibie Stowarzyszenia,

w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych

i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz w innych miejscach, w zależności od potrzeb (zajęcia w plenerze) .

Konferencja  dot. obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 100 osób będzie uczestniczyło z pow. jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego 05.12 2018r.

 

Godz. 9.00-15.00

Realizacja zadania pt. „Substancje psychoaktywne – dlaczego tak niebezpieczne”.

Organizacja 2 konferencji szkoleniowych dla pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących i spotykających się w swojej pracy z problematyką używania środków odurzających (eksperymentowanie, używanie celowe, uzależnienie) przez swoich wychowanków lub uczniów.

Dwie grupy po 150 osób – łącznie 300 osób.

 

Termin realizacji – do 30 listopada 2018r.

 

Terminy konferencji:

1)    Sanok- 24.09.2018

2)    Rzeszów – 08.10.2018

 

Realizacja zadania „Popularyzacja turystyki rowerowej w społeczności  lokalnej Jarosławia

 

 

 

 

 

 

Organizacja X Rajdu pieszego

 i IV rowerowego szlakiem

„Dawnej Twierdzy Przemyśl”

Liczba uczestników szacowana jest na 50 osób. Zajęcia odbędą się w 2 grupach wiekowych w Klubie Kuźnia w Jarosławiu, w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia oraz na sąsiadującym parkingu.

 

wpisowe 30zł , grupa rowerowa 40zł  wpłata na konto JSOiPZ

37 9096 0004 2001  0014  26700001 z dopiskiem Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl

Jarosław, Przemyśl

Wrzesień- październik 2018

 

 

 

 

 

 

20 wrzesień 2018r.

FORT Werner Żurawica

miejsce spotkania

i zajęcia edukacyjne trasy uzgadniane z KPP w Przemyślu 

W razie niepogody- inny termin.

zapisy trwają do

17 września 2018r.- na adres mailowy:

jaroslawskie.ngo@gmail.com

Warsztaty „ Jarmark sztuk różnych” – prezentacja ciekawych technik dekoracyjnych, bukieciarskich, użytecznych w szkole i domu 3 spotkania , informacja bieżąca

JSOiPZ zapewnia materiały

na zajęcia

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

 terminy ustalone

po naborze

z zainteresowanymi

Warsztaty animacji i organizacji imprez dla dzieci

 

3 spotkania dla nauczycieli 

 i innych animatorów

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

 terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

Szkolenie dla nauczycieli  -koordynatorów  spotkanie z sieciami regionalnymi , nawiązanie współpracy, temat wiodący profilaktyka wypalenia zawodowego, zarządzanie zmianą, wizyta studyjna w placówkach oświatowych- przedszkola i szkoły z certyfikatem krajowym sieci szkół promujących zdrowie Łódź 22-24.11. 2018 koszt 350zł

 

XIX Rajd Szkół Promujących Zdrowie Roztocze 50 osób. Na każde 10 osób 1 opiekun gratis (uczestnicy- uczniowie kl. VI-VIII,  kl. III gimnazjum, ponadgimnazjalna)

Impreza samofinansująca się; wpisowe 200zł –wpłata na konto JSOiPZ  37 9096 0004 2001 0014 2670 0001 z dopiskiem XIX Rajd SzPZ

Huta Różaniecka

– X 2018

Zajęcia dla samorządów uczniowskich 

 

4 spotkania, organizacja wspólnej imprezy kulturalnej dla społeczności lokalnej w miejscu wybranym przez uczestników zajęć Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

XI 2018-III 2019

Jarosławskie spotkania z historią Wycieczki dla dzieci  popularyzujące Jarosław jako miasto o bogatej historii i dorobku kulturalnym .

Koszt biletów wstępu do obiektów ok. 10zł od osoby ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

każdy drugi wtorek miesiąca po wcześniejszym umówieniu.

 

Zajęcia Kształtowanie Umiejętności Życiowych – zadanie zlecone UM Jarosław, pozyskanie dofinansowania na rok 2018 UM Jarosław Wg harmonogramu

w ofercie, kontynuacja

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

IX- XII 2018r.

Ewentualnie kontynuacja w 2019r. po rozstrzygnięciu konkursu ofert .

Warsztaty ze zdrowego odżywiania dla dzieci i dorosłych 2 spotkania dla grup

20 osób; degustacje i materiały dostarcza JSOiPZ

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

Listopad 2018 – luty 2019

Organizacja 27 Finału WOŚP 150 wolontariuszy z puszkami +900 serduszkowych

kwesta  w powiecie jarosławskim , atrakcje

13 stycznia 2019r.
XVIII Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego Udział ok. 20 szkół

 i przedszkoli.  Nagrody  – Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu

05.04.2019

MOK Jarosław

Spotkania Europejskie Parada Schumana – obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin 500 uczestników z różnych szkół i przedszkoli. Piknik europejski promujący wartości zdrowego stylu życia , występy, pokazy miasteczko rekreacji dla dzieci i całych rodzin, konkursy w ramach zadania 15 maja 2019 (środa)

 Rynek w Jarosławiu

Wizyty w szkołach i przedszkolach w ramach kompetencji edukatorów i koordynatorów promocji zdrowia Wg. potrzeb szkolenia rad pedagogicznych,  prezentacje, inne wydarzenia cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

Piknik w Radawie Dzieci z klas „O”-IV szkół podstawowych, przedszkolaki oraz wolontariusze. 

Zajęcia rekreacyjne w GOWiR połączone z konkursami dot. zdrowego stylu życia oraz rozgrywki sportowe.

11.06.2019r.

Zasięg- 500 osób.

Dokumentacja i informacja Prowadzenie strony internetowej,

poczty dokumentacji realizacji zadań zleconych i własnych

Cały rok

Siedziba i biuro rachunkowe

Strategia zatwierdzona do realizacji na zebraniu w dniu 4 września 2018r.