Strategia działań na rok 2017/2018

Strategia działań na rok 2017/2018

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Nazwa zadania Kryterium sukcesu /koszt przybliżony Miejsce /czas Odpowiedzialny
Zebrania członków 1x w miesiącu   10 spotkań 

Obecność  każdego

z koordynatorów szkolnych SPZ  przynajmniej na 60% spotkań.

Klub Kuźnia Rynek 13a 

Jarosław

pierwszy  wtorek

miesiąca godz. 14.00. Terminy:

05.09.2017, 03.10.2017, 07.11.2017, 05.12.2017, 9.01.2018, 06.02.2018, 06.03.2018, 03.04.2018, 08.05.2018, 05.06.2018

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

Organizacja pracy zespołu ds. certyfikacji szkół promujących zdrowie 3 szkoły uzyskają Certyfikat Krajowy w ciągu roku:

ZS w Świętoniowej ,…….

 

 

Klub Kuźnia Rynek 13a 

Jarosław praca zespołu po uzgodnieniu harmonogramu  październik 2017– kwiecień 2018

A. Wota

A.Sawicka

T.Krasnowska

Prowadzenie drużyny piłki nożnej 

Realizacja zadań zleconych przez UM w roku 2017 68/2017-25000,00 204/2017- 5000,00 94/2017- 6000,00

Pozyskanie dofinansowań  na rok 2018 UM Jarosław

60 dziewcząt

i chłopców będzie systematycznie trenować i uczestniczyć w rozgrywkach

3 treningi w tygodniu

stadion szkolny , obiekty MOSiR

Z. Binowski
Konferencja  w ramach zadania Promowanie postaw proabstynenckich  i trzeźwościowych  poprzez kampanie informacyjno-edukacyjne o zasięgu lokalnym  zadanie 430/2017 UM Jarosław 150 osób będzie uczestniczyło z pow. jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego 04.10 2016

Jarosław- CKiP Sala Lustrzana

Godz. 9.00-15.00

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

Warsztaty  dla młodzieży  i dorosłych   poświęcone strategii działań  na przyszły rok  związane z promowaniem postaw proabstynenckich  i trzeźwościowych  3 spotkania 

prezentacja  i zajęcia ramach zadania  430/2017 UM Jarosław  

2 grupy po 20 osób

Klub Kuźnia

Rynek 13a 

Jarosław

terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

T. Krasnowska

R. Majkut – Lotycz

A. Wańko

A. Łakota

KPP

Warsztaty „ Jarmark  sztuk różnych” – prezentacja ciekawych technik dekoracyjnych, bukieciarskich, użytecznych w szkole  i domu 10 spotkań , informacja bieżąca

JSOiPZ zapewnia materiały

  na zajęcia

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

 terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

A. Wota

K. Portas

R. Majkut- Lotycz

A. Łuczyńska

Warsztaty animacji  i organizacji imprez dla dzieci

 

5 spotkań dla nauczycieli 

 i innych animatorów

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

 terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

U. Machaj
Szkolenie dla nauczycieli  koordynatorów  2 propozycje  spotkanie z sieciami regionalnymi , nawiązanie współpracy,

  temat wiodący profilaktyka wypalenia zawodowego , zarządzanie zmianą , wizyta studyjna w placówkach ośwaitowych

Truskawiec  18 – 22  środa-niedziela października 2017  600zł

 

 

Łódź 23-25 listopada 2017  koszt  350zł

Środa sobota

T.Krasnowska
XVIII Rajd Szkół Promujących Zdrowie Roztocze 70 osób. Na każde 10 osób 1 opiekun gratis (uczestnicy sp kl VI , gimnazjum, ponadgimnazjalna)

 wpisowe 100zł –wpłata na konto JSOiPZ

37 9096 0004 2001  0014  2670 0001 z dopiskiem 

XVII Rajd SzPZ

Noclegi  T. Krasnowska

L. Dudczenko

M. Kurasiewicz

IX Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl

Grupa rowerowa

Grupa piesza

 

wpisowe 25 zł , grupa rowerowa 35zł  wpłata na konto JSOiPZ

37 9096 0004 2001  0014  2670 0001 z dopiskiem X Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl

 

FORT Werner Żurawica

miejsce spotkania

i zajęcia edukacyjne trasy uzgadniane z KPP w Przemyślu 

wrzesień lub czerwiec ….lub inny termin w razie niepogody

C. Zykowska- Turek

I. Gilarska- Romanek

– grupa rowerowa

T. Krasnowska –grupa piesza

Zajęcia dla samorządów uczniowskich 

 

4 spotkania, organizacja wspólnej imprezy kulturalnej dla społeczności lokalnej w miejscu wybranym przez uczestników zajęć Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

zapisy grup do

Z. Tabin
Jarosławskie spotkania z historią Wycieczki dla dzieci  popularyzujące Jarosław jako miasto o bogatej historii i dorobku kulturalnym .

Koszt biletów wstępu do obiektów ok. 10zł od osoby ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

każdy drugi wtorek miesiąca po wcześniejszym umówieniu.

 

T. Krasnowska
Zajęcia Kształtowanie Umiejętności Życiowych 205/2017  zadanie zlecone UM Jarosław, pozyskanie dofinansowania  na rok 2018 UM Jarosław Wg harmonogramu

w ofercie, kontynuacja

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

T. Krasnowska

 

Warsztaty ze zdrowego odżywiania dla dzieci

i dorosłych

4 spotkania  dla grup

20 osób; degustacje i  materiały dostarcza JSOiPZ

Klub Kuźnia

 Rynek 13a 

Jarosław

Listopad  2018 luty 2019

U. Machaj

W. Stoch

Organizacja 26 Finału WOŚP 150 wolontariuszy z puszkami +900 serduszkowych

kwesta  w powiecie jarosławskim , atrakcje

14 stycznia 2018 T. Krasnowska

B. Kordas

Sztab

XVII Przegląd Piosenki o Zdrowiu Udział ok. 20 szkół

 i przedszkoli.  Nagrody Urząd Miasta Jarosław, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

6.04.2018

MOK

R. Majkut – Lotycz

T. Krasnowska

 

Spotkania Europejskie Parada Schumana 600 uczestników z różnych szkół i przedszkoli. Piknik europejski promujący wartości zdrowego stylu życia , występy, pokazy miasteczko rekreacji dla dzieci i całych rodzin, konkursy  w ramach zadania 19 maja 2018 Rynek

w Jarosławiu

T. Krasnowska

M. Cholewa

 

Wizyty w szkołach i przedszkolach ,       w ramach  kompetencji  edukatorów i koordynatorów promocji zdrowia Wg. potrzeb szkolenia rad pedagogicznych,  prezentacje, inne wydarzenia cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

T. Krasnowska,

A, Sawicka

R. Majkut – Lotycz

Rajd Rowerowy i piknik w Radawie Dzieci młodsze przedszkolaki przyjazd autobusami , klasy starsze dojazd rowerami. Zajęcia rekreacyjne w GOWiR.  Czerwiec 2018 W. Dudczenko

C. Zymkowska- Turek

T. Krasnowska

Dokumentacja i informacja Prowadzenie strony internetowej,

poczty dokumentacji realizacji zadań  zleconych i własnych

Cały rok

Siedziba  i biuro rachunkowe

Zarząd i Księgowa JSOiPZ

 

Strategia zatwierdzona do realizacji na zebraniu w dniu 5 września 2017r.