Szkolenie dla koordynatorów Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Szkolenie dla koordynatorów Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

W dniach 11 – 13 kwietnia 2024 r. w Krynicy Zdroju  odbyło się szkolenie dla dyrektorów i koordynatorów rejonu jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.  W trzydniowych warsztatach uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz przedszkolni i szkolni  koordynatorzy przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Priorytetem wiodącym było podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z  podmiotami działającymi w innych sektorach. Celem natomiast było zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącego małoletnich – wskazanie zagrożeń związanych z cyberprzemocą i zapoznanie uczestników ze skutkami przemocy wobec dziecka.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z kampanią informacyjną „Świadome Piękno – Wspólnie Zadbajmy o Nasze Zdrowie”.https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/kampania-informacyjna-swiadome-piekno—wspolnie-zadbajmy-o-nasze-zdrowie2

Różnorodność treści warsztatowych pozwoliła na wymianę doświadczeń, co jest niezwykle interesujące i pomocne  w codziennej pracy zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Ponadto indywidualne  konsultacje pozwoliły na wzbogacenie własnego warsztatu pracy i uzyskanie wielu cennych informacji w zakresie innowacyjności w polskim szkolnictwie.

Niezwykle ważna podczas szkolenia była wspaniała atmosfera w grupie koordynatorów współpracujących  zarówno na terenie ośrodka, jak również w plenerze – czyli  na terenie Krynicy Zdrój oraz Muszyny. Serdeczne podziękowania kierujmy do organizatorów warsztatów  –  p. Teresy Krasnowskiej, Renaty Majkut –  Lotycz oraz Anny Sawickiej.

Comments are closed.