Uchwała 1/2019 Walnego Zebrania Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

Uchwała 1/2019 Walnego Zebrania Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

Uchwała 1/2019

Walnego Zebrania

Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

z dnia 5 marca 2019r

§1

Walne Zebranie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018.

§2

Uchwała Walnego Zebrania jest prawomocna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Comments are closed.