walne zebranie i nowy zarząd. Sprawozdania

walne zebranie i nowy zarząd. Sprawozdania

W dniu 5 marca 2024 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdania, które wcześniej w wersji mailowej zostały przesłane do członków z prośbą o zapoznanie się i wniesienie uwag oraz wniosków. Sprawozdania zostały zatwierdzone przez walne zebranie, udzielono też jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyniku głosowania wybrano zarząd w składzie:

Teresa Krasnowska  -prezes

Renata Majkut- Lotycz – wiceprezes

Dorota Wróbel- skarbnik

Agata Chudy – sekretarz

Alicja Romankiewicz – członek zarządu

 

oraz komisję rewizyjną:

Anna Sawicka – przewodnicząca

Irena Frankiewicz – członek

Marieta Zapłatyńska – członek

 

Wyrażono podziękowanie dla koleżanek Anny Wota i Joanny Czyż, które pracowały w zarządzie w poprzedniej kadencji. Nowym administratorem Facebooka  JSOiPZ  będą Katarzyna Borowik i Agata Chudy. Zebraniu przewodniczyła Bożena Krupa, a protokół przygotowała Anna Łuczyńska.  

Comments are closed.