Walne zebranie koordynatorów szkolnych i przedszkolnych zespołów promocji zdrowia Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

Walne zebranie koordynatorów szkolnych i przedszkolnych zespołów promocji zdrowia Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

Serdecznie zapraszam

na walne zebranie podsumowujące działalność za rok budżetowy 2018, które odbędzie się

5 lutego o godzinie 14.00  w Klubie Kuźnia Rynek 13a w Jarosławiu.

prezes

Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia 


Comments are closed.