Wnioski z Walnego Zebrania JSOiPZ

Wnioski z Walnego Zebrania JSOiPZ

WNIOSKI:

  1. Od miesiąca marca zwiększyć składkę członkowską w Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia do 10zł miesięcznie.

  2. Zobowiązać wszystkich korzystających ze szkoleń do opłacania składek członkowskich lub pobierać od nich dodatkową opłatę z uczestnictwo.

  3. Wzmóc aktywność członków JSOiPZ w pozyskiwaniu 1% dla opp.

  4. Zorganizować dochodową imprezę towarzyską w celu zapewnienia środków na realizację zadań statutowych JSOiPZ.

  5. Zatwierdzić bez uwag sprawozdanie zarządu JSOiPZ za rok 2018 r.

  6. Przeprowadzić doroczne szkolenie dla koordynatorów szkół promujących zdrowie w Katowicach na zaproszenie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w miesiącu wrześniu 2019r.


Comments are closed.