WYNIKI GŁOSOWANIA na Budżet Obywatelski

WYNIKI GŁOSOWANIA na Budżet Obywatelski

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Jarosławia,  którzy zagłosowali na projekt obywatelski C 21 pt.: ” Jarosławska Kuźnia Wolontariatu Bis”.  

 

Nasz projekt zagwarantuje wzrost liczby przygotowanych wolontariuszy wspierających  działania na rzecz społeczności lokalnej oraz umocni lokalne centrum wolontariatu.

Zarząd
 Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia