Zagłosuj na projekt C 03 „Wolontariat – radość pomagania”

Zagłosuj na projekt C 03 „Wolontariat – radość pomagania”

W Urzędzie Miasta Jarosław ruszyło głosowanie na projekty zaproponowane do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Prosimy o oddanie głosu na  projekt:

„Wolontariat – radość pomagania” (kontynuacja projektów z 2018 „Kuźnia Wolontariatu” i 2019 „Kuźnia wolontariatu bis”. Kategoria C 03.

Poprzez projekt udzielimy wsparcia w postaci systemowego przeszkolenia przygotowującego do pełnienia wolontariatu. 

Jak można zagłosować?

1. Osobiście – przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania. W terminie do 6 października br. urna znajduje się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, parter, pokój nr 2. 

2. Pocztą – wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3. Przez Internet – wysyłając skan wypełnionej karty do głosowania na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Głosowanie – do 6 października br.

Ogłoszenie wyników – do 18 października.

 Więcej informacji, wykaz projektów oraz karta do głosowania pod linkiem – https://bit.ly/2kc0N5b


Comments are closed.