Zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

5 listopada 2019r. w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyły się zajęcia warsztatowe dla koordynatorów Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz członków i sympatyków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia.

Tematem przewodnim były właściwości zdrowotne kiszonek.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne uczestnictwo.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, nauczycielom za prowadzenie zajęć edukacyjnych połączonych z degustację kiszonek, zajęć ruchowych ruchowych oraz młodzieży za pomoc w przygotowaniu zajęć. 

Comments are closed.