Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu JSOiPZ

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu JSOiPZ

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia,

Przedszkolni i Szkolni Koordynatorzy Zespołów Promocji Zdrowia

 

Zgodnie z zapisem Statutu serdecznie zapraszamy do udziału  w Walnym Zebraniu, które odbędzie się  

29 marca 2022 roku o godzinie 14.30 w siedzibie JSOiPZ  w Jarosławiu  Klub Kuźnia, Rynek 13a.  

W programie:

  1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021.
  2. Dyskusja
  3. Głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Jako stowarzyszenie o statusie opp procedurę taką musimy przeprowadzić do końca marca i jak co roku prosimy o niezawodną obecność.

 Ponadto przypominam koordynatorom przedszkolnych  i szkolnych zespołów promocji zdrowia o wypełnieniu arkusza monitorowania, który został zamieszczony na stronie internetowej 31 grudnia 2021. Termin upłynął   w ostatnim dniu ferii zimowych, ale nie wszyscy przesłali nam dane, które są nam bardzo potrzebne w związku z pracami prowadzonymi w wojewódzkim zespole wspierającym przedszkola i szkoły promujące zdrowie.  Ostatecznym terminem jest walne zebranie, czyli 29 marca 2022r. Nieprzesłanie arkusza monitorowania będziemy interpretować jako brak zainteresowania przynależnością do Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i taką informację prześlemy Koordynatorkom Wojewódzkim PSPiSzPZ.

Zarząd JSOiPZ

 

 

W załączeniu bilans i rachunek zysków dla opp i Arkusz monitorowania pracy przedszkoli i szkół promujących zdrowie  Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Comments are closed.