Zaproszenie na Piknik „Rosnę Zdrowo- Radawa 2022”.

Zaproszenie na Piknik „Rosnę Zdrowo- Radawa 2022”.

Serdecznie zapraszamy dzieci z przedszkoli i szkół zrzeszonych w

Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie -Rejon Jarosławski na

imprezę plenerową   pn. „Rosnę Zdrowo- Radawa 2022”.  

Termin:  14 czerwca 2022 roku   godz.  9.00 – 14.00

Organizator:

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i  Promocji  Zdrowia,

Podkarpacka Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie -Rejon Jarosławski

Partnerzy:

Wójt Gminy Wiązownica,

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu,

Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE Jarosław

Nadleśnictwo Państwowe Jarosław,

Powiatowa Komenda Policji w Jarosławiu,

Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Jarosławiu,

Zespól Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej –Curie w Jarosławiu,

Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu,

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im S. Banacha w Jarosławiu,

Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

Centrum Ratownictwa Medycznego SJ Jerzy Tarkowski.

Uczestnicy:  

900 dzieci z przedszkoli i uczniów klas 0-IV szkół podstawowych powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego  

CELE IMPREZY:

 • promowanie zdrowego odżywiania opartego na zbilansowanej diecie i produktach spożywczych wytwarzanych w Polsce,
 • upowszechnianie wiedzy o zdrowym stylu życia i właściwym odżywianiu,
 • zachęcenie dzieci do aktywnego uprawiania rekreacji,
 • propagowanie zdrowego odżywiania dzieci, w tym popularyzacja programów dla szkół: „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”, „SZKLANKA MLEKA”
 • promocja lokalnych produktów owocowo -warzywnych oraz ziół dziko rosnących w najbliższym otoczeniu,
 • upowszechnianie aktywności ruchowej dzieci na świeżym powietrzu poprzez gry i zabawy ruchowe oparte na współpracy z wykorzystaniem bazy Gminnego Ośrodka ZALEW w Radawie
 • integracja dzieci z placówek promujących zdrowie, w tym dzieci uchodźców z Ukrainy poprzez wspólną zabawę i poczęstunek,
 • pozyskanie ciekawych prac plastycznych i innych wykonanych przez dzieci jako zasobu dla wydawnictw promujących lokalne produkty owocowe, warzywne i mleczarskie,  
 • budowanie współpracy klubów wolontariatu z różnych placówek poprzez organizację atrakcji dla dzieci uczestniczących w imprezie plenerowej,

  PROGRAM:

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników   przy bramie wjazdowej   do Ośrodka Zalew GOWIR – każda grupa wchodząca pobiera plan konkurencji zostawia listę imienną uczestników, przyjmuje swojego opiekuna grupy / wolontariusza   

9.00 – 9.10 – pobranie materiałów do konkursów, oddanie plakatów na wystawę (przedstawiciel grupy)    

Rozgrywki sprawnościowe z wykorzystaniem boisk wielofunkcyjnych. Zawody przeprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego w asyście uczniów/wolontariuszy

9.00- 9.15 – Rozpoczęcie imprezy na terenie Ośrodka Zalew w Radawie   scena na wodzie (zapoznanie z programem imprezy i lokalizacją poszczególnych atrakcji   wystąpienia oficjalne, przygotowanie wystawy plenerowej z dostarczonych prac.

9.30 – 13.30 – konkurencje wg planu dostarczonego zainteresowanym grupom z przerwą na spektakl oraz posiłek od 11.30 -12.30 

10.15 – 10.40 spektakl teatralny o zdrowym odżywianiu – scena na wodzie.        

11.30 -12.30 Poczęstunek dla wszystkich dzieci i opiekunów przy zdroju obok placu biesiadnego – grupy przychodzą z opiekunem

13.30 – 14.00 wręczenie nagród i dyplomów, zakończenie imprezy, rozejście się grup do autobusów. 

15.10 – opuszczenie miejsca imprezy po uprzednim uporządkowaniu stanowisk.

 

Przejazd grup organizują  placówki uczestniczące.

 Wszelkie informacje pod adresem jarosławskie.ngo@gmail.com

Instrukcja dla    opiekunów grup

 1. Prosimy o zabranie czapeczek, koszulek lub identyfikatorów umożliwiających łatwe odszukanie swojego wychowanka.
 2. Listy uczestników z imionami i nazwiskami dzieci i opiekunów opatrzone pieczęcią przedszkola lub szkoły pozostawiamy w recepcji, u organizatorów, zabieramy informację o atrakcjach przewidzianych dla grupy z czasówką.
 3. Każda grupa powiela sobie mapkę sytuacyjną i przywozi ze sobą, prosimy też o zabranie koszulki na dyplom format A-4.
 4. Podstawowa zasada udanej imprezy to zadbanie o każdego uczestnika i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, dlatego prosimy, aby opiekunowie dostosowali liczbę wybranych atrakcji do własnych możliwości.
 5. Nie jest dopuszczalne, aby dzieci bez nadzoru swojego opiekuna uczestniczyły w jakiejkolwiek atrakcji, dlatego ważna jest liczba dodatkowych opiekunów.
 6. Grupa korzystająca z danej atrakcji musi mieć dorosłego opiekuna ze swojej placówki. Wobec tego wybieramy tyle atrakcji, ilu mamy opiekunów i grupę dzielimy na tyle ilu opiekunami dysponujemy. Pamiętajmy, że musimy też zapewnić możliwość skorzystania z sanitariatów pod opieką osoby dorosłej, którą dzieci znają.
 7. Prosimy w tabeli wypełnić rubrykę z wybraną atrakcję i zaznaczyć liczbę zainteresowanych dzieci, pamiętajcie, że będzie nas ok 900 osób i każdy jest na takich samych prawach. Wybrane atrakcje prześlijcie emailem np.  atrakcja nr 1 – 10 dzieci = 1 opiekun z Przedszkola ….
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość korekty wybranych atrakcji i zapewnienie informacji e mailowej o dokonanej zmianie.
 9. Prosimy o wyposażenie każdego dziecka w karteczkę z numerem telefonu opiekuna.
 • Podczas imprezy rzeczy uczestników powinny znajdować się w autokarach lub innych miejscach np. wyznaczone ławki na placu itp.
 1. Każdy uczestnik otrzyma tylko jeden komplet naczyń: miseczka na zupę, łyżka, serwetka, kubek na napój – oszczędzamy przyrodę i nie śmiecimy, tniemy koszty opakowań na żywność, bo mamy mało pieniędzy. Mamy ograniczenia w używaniu plastiku.

lp

Nazwa atrakcji

Opis atrakcji

Czas trwania atrakcji

Maksymalna liczba uczestników 

Wpisz  nazwę grupy, liczbę uczestników

i opiekuna

1

Warsztaty

 wartości zdrowotne

i praktyczne czarnego bzu

 

 

 

możliwość nabycia gotowych produktów 

w opakowaniach szklanych i torebkach   papierowych

Pokaz  liści, kwiatostanów

i kory , przygotowanie mikstury na kaszel,  toniku do  przemywania skóry, roztworu do walki z nornicami

i innymi szkodnikami glebowymi   

papierowych  

25 minut , tyle ile trzeba grup

  

20 osób

w przypadku  większego zainteresowania  istnieje   możliwość powtórzenia  

 

 

Warsztaty ekologiczne sól do kąpieli z igłami sosny

Ucieranie , rozdrabnianie igieł   

25 minut

tyle ile trzeba grup

  

20 osób

w przypadku  większego zainteresowania  istnieje   możliwość powtórzenia 

 

 

Zajęcia dot. pierwszej pomocy przedmedycznej (PWSTE Jarosław)

Pokaz,  próba pod kontrolą ratownika

30 minut

tyle ile trzeba grup

  

W grupach do 10 osób

 

2

Konkurs na plakat   „Dobre bo Polskie”

Grupowa praca 

format 70×100  wystawa plenerowa  na terenie GOWIR

Przywozimy gotowy plakat  wykonany 

przez grupę dzieci 1

na placówkę  praca  w dowolnej technice plastycznej  poza kredką

Pracę zostawiamy przy rejestracji

Wystawa  będzie dostępna przez cały czas trwania imprezy  , zostanie sfotografowana  do ew.  publikacji  zwrot prac możliwy   po zakończeniu wystawy

Należy  tak  przygotować pracę  aby można ją było wyeksponować  na     ścianie  drewnianego budynku  wraz z mertyczką    nazwa placówki  tytuł pracy wykonawcy  tylko imiona  ew pierwsza literka nazwiska

 

3

EKOMODA  z rodzimych surowców naturalnych

(prezentacja  strojów   przygotowanych przez dzieci )

Konkurencja indywidualna wg pomysłów dzieci , przywozimy gotowy strój  wykonany

z  materiałów   naturalnych    Liście,  kwiaty ,  pokaz mody odbędzie się na scenie, każdy uczestnik dostanie numer startowy  , komisja wybierze  najlepsze 10 kreacji – nagroda dla dziecka autora

 

 

Pokaz mody będzie o godzinie 10.30  – 10.45  na scenie  

do muzyki 

w rytmie  tanecznym

 

Bez ograniczeń 

 

4

Owocowo warzywne cudeńka – rzeźba

 z rodzimych produktów (grupowy )

Przywozimy gotową  pracę   eksponujemy  na specjalnym stole  z metryczką wykonawców 

Praca powinna być możliwa do zjedzenia  każda grupa zabiera swoją pracę  po ocenie komisji

Komisja oceni   pracę   i  ewentualnie sposób  jej zjedzenia    

9.00

 Nie więcej

niż 2 prace z jednej placówki

 

5

Piosenka promująca zdrowie 

w piosence–  przegląd

Piosenka z przygotowanym podkładem na pedndrive 

Grupy lub  soliści   każdy wykonuje tylko jedną piosenkę  mogą być te z przeglądu  piosenki

 

 

 

 Od 11.00- 12.00 

 

 

6

Plenerowe studio fotograficzne  -ZSI

Możliwość  zdjęcia  natychmiastowego

 

40

 

7

Malowanie na streczu

Malunki powstają  na strechu   każdy może sobie podejść i wykonać pracę  będą dostępne pędzle, farby,  , strech rozpięty między drzewami 

Cały czas trwania imprezy

240

 

8

Zabawy z animatorem

Zabawy z chustą   animacyjną 

Cały czas trwania imprezy

300 

 

9

Malowanie twarzy

4 stanowiska 

Cały czas trwania imprezy

100

 

10

Bańki mydlane

4 stanowiska

Cały czas trwania imprezy

100

 

11

Tor przeszkód

 dla uczestników  w grupach wiekowych   przedszkolaki , klasy o-2

Klasy 3-4

Cały czas trwania imprezy

 

 

12

Rzut ziemniakiem  do celu

indywidualny  rzut

dla  uczestników  w grupach wiekowych   przedszkolaki , klasy o-2

Klasy 3-4

Cały czas trwania imprezy

 

 

13

Rzut ziemniakiem  na odległość

indywidualny  rzut dla  uczestników  w grupach wiekowych   przedszkolaki , klasy o-2

Klasy 3-4

Cały czas trwania imprezy

 

 

14

Turniej hula – hop

 

 

50

 

15

Przeciąganie liny

 

 

200

 

16

Zabawa ruchowa przedszkolaków 

 

 

50 x 2

 

17

Poczęstunek  pyszności ZSSCHiO

Będzie podana zupa  ogórkowa i pomidorowa  dla każdego oraz   napój    kompot lub woda   może uda nam się jeszcze coś z owoców i warzyw  dla każdego

  Dla opiekunów kawka ale nie w cienkim szkle !

 

900

Zapewniony wszystkim   uczestnikom

18

Moda na zdrowie – konkurs  na przepis  na  prostą surówkę z rodzimych produktów   ze zdjęciem produktu wykonanego w placówce indywidualny

 Produkt książka kucharska do wydania  w wersji elektronicznej 

Przepis i zdjęcie  przesyłamy   na email jarosławskie.ngo@gmail.com  dobrze by było  gdyby na zdjęciu było uwiecznione robienie potrawy przez dzieci może być seria zdjęć

 przesyłamy w wersji elektronicznej ,bo tak łatwiej  będzie potem  zrobić z tego wydawnictwo

Prosimy o przesłanie przed imprezą choć 3 dni  

 

 

       50

 

19

Ja to znam ja to jem rozpoznawanie produktów spożywczych za pomocą różnych narządów zmysłów (smak, dotyk, słuch, wzrok ) 

Dla chętnych  stoisko  przy wodopoju,  domek

 

100

 

20

Dyskoteka  na świeżym powietrzu

Jak ktoś chce  animować dyskotekę  to proszę się ujawnić

 

Chętni  na scenie na placu  biesiadnym

 

21

Wędka szczęścia

      Mamy przygotowane fanty  opakowane w torebkach.    Łowimy  na chybił trafił.   Koszt  jednego  fantu 5zł

Trzeba dzieciom powiedzieć, że jest taka możliwość może im rodzice dadzą na to

 Dochód zasila konto JSOiPZ

 na cel charytatywny żywność dla Ukrainy.  

 

 

Punkt połowu będzie    pod dachem na placu przy ognisku 

 

22

Warsztaty z leśnikami

Zajęcia edukacyjne na stoisku

Cały czas trwania imprezy

100

 

 

 Dla uczestników przewidziana niespodzianka.

Comments are closed.