Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE

Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE

Serdecznie zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, które odbędzie się 3 marca o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia, Rynek 13A. 

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie ze statutem posiadają osoby, które mają opłacone składki członkowskie. 

Zarząd Stowarzyszenia 

Comments are closed.