STRATEGIA DZIAŁAŃ na rok szkolny 2022/2023

STRATEGIA DZIAŁAŃ na rok szkolny 2022/2023

JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Strategia działań Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki na rok szkolny 2022/2023 została zatwierdzona na zebraniu w dniu 06.09.2022r. 

Comments are closed.