Zarząd

Zarząd

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia:

Teresa Hanna Krasnowska – Prezes
Zenon Binowski – Wiceprezes
Renata Majkut-Lotycz- Sekretarz
Izabela Stanisława Romanek-Gilarska- Skarbnik
Anna Maria Wota –Członek Zarządu