Nasze działania

Nasze działania

Misją Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Wspieramy zdolności i talenty dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w aktywny sposób (sport, turystyka, krajoznawstwo, regionalizm).
Wspieramy także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Organizujemy szkolenia dla rodziców na temat promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki, kształtowania zachowań sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich. Działamy w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Prowadzimy także działania proekologiczne.