STRATEGIA DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

STRATEGIA DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

STRATEGIA DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu /koszt przybliżony

Miejsce /czas

Zebrania członków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia1x w miesiącu

10 spotkań

Obecność każdego

z koordynatorów szkolnych SPZ przynajmniej na 60% spotkań.

Klub Kuźnia Rynek 13a

Jarosław -pierwszy wtorek

miesiąca godz. 14.00. Terminy:

03.09.2019, 01.10.2019, 05.11.2019, 03.12.2019, 07.01.2020, 04.02.2020, 03.03.2020, 14.04.2020, 05.05.2020, 02.06.2020

Organizacja pracy zespołu ds. certyfikacji szkół promujących zdrowie

Placówki, które uzyskają w ciągu roku:

1)Certyfikat Krajowy:

Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze

– Miejskie Przedszkole Nr 3 w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa Nr 11
w Jarosławiu

2) Certyfikat wojewódzki- nowelizacja dla placówek, które pracują z certyfikatem wojewódzkim powyżej 10 lat:

Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu

3)Certyfikat Rejonowy:

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa w Nienowicach

-Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu

Klub Kuźnia Rynek 13a

Jarosław

praca zespołu po uzgodnieniu harmonogramu październik 2019– maj 2020

Piknik „Rosnę Zdrowo z KOWR”

Piknik w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej- zasięg 400 dzieci, klasy starsze szkoły podstawowej.

Basznia Dolna

Wrzesień 2019

Warsztaty z planowania systemem szkoły i przedszkola promującego zdrowie

Chętni koordynatorzy z przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Wrzesień 2019r.

Realizacja zadania „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu

Spotkanie naborowe dla zainteresowanych przystąpieniem do wolontariatu

Utrzymanie 80% stanu zarejestrowanych już wolontariuszy, nabór 20 nowych osób zainteresowanych trwałym pełnieniem wolontariatu, przeszkolenie ich w zakresie pełnienia wolontariatu.

Termin realizacji do 31.12.2019

Zadanie będzie realizowane w Siedzibie Stowarzyszenia oraz w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz w innych miejscach, w zależności od potrzeb (zajęcia w plenerze).

Gala Wolontariatu

Wyłonienie osoby wolontariusza roku.

Spotkanie podsumowujące z wręczeniem dyplomów i podziękowań.

05.12 2019r.

Realizacja zadania pt. „Substancje psychoaktywne – dlaczego tak niebezpieczne”.

Organizacja 4 konferencji szkoleniowych dla pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących i spotykających się w swojej pracy z problematyką używania środków odurzających (eksperymentowanie, używanie celowe, uzależnienie) przez swoich wychowanków lub uczniów.

Cztery grupy po 85 osób – łącznie 340 osób.

Termin realizacji – do 30 listopada 2019r.

Terminy konferencji:

 1. Sanok- wrzesień
 2. Przemyśl- październik
 3. Dębica- październik
 4. Rzeszów – listopad

Realizacja zadania „Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako forma profilaktyki alkoholowej”

W ramach zadania:

 • warsztaty kulinarne i plastyczne; łącznie 20 godzin zajęć dla. 100 osób.

 • wspólne wyjścia do Biblioteki Publicznej, na wystawy i wydarzenia w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz spektakle teatralne MOK, także podczas trwania Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni, Festiwalu kultury Kresowej – 20 wyjść łącznie dla 100 uczestników

 • turnieje różnych gier planszowych – łącznie 20 spotkań

 • turnieje różnych gier planszowych – łącznie 20 spotkań

 • Będzie prowadzona praca nad utrzymaniem terenów zielonych przy nowo otwartym parkingu oraz pielęgnowana zieleń na podwórku przy klubie Kuźnia; łącznie ok 150 godzin na powierzchni ok 100m2

 • 1 wyjazd dla grupy dzieci na imprezę plenerową w Baszni Dolnej, wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy,

 • wyjazd na festiwal nauki do Rzeszowa lub Lublina.

 • Włączymy się w przygotowanie animacji i zabaw dla dzieci podczas pikniku organizacji pozarządowych nas Sanem – zaangażowanie 5 animatorów zabawy spośród uczestników naszych zajęć

 • Zostanie zorganizowany mini- kurs tańca towarzyskiego 12 osób nauczy się 4 tańców (walc, tango, samba, polka)

Termin realizacji –do listopada 2019r.

Ewaluacja – grudzień 2019r.

Realizacja zadania „Klucz do zdrowia- działania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na rzecz zdrowego stylu życia.”

W ramach zadania:

 • Poranek dla zdrowia”

 • 3 spotkania warsztatowe dla uczniów i nauczycieli poświęcone zagadnieniom związanym z promocją zdrowia – będzie uczestniczyło 50 osób

 • Zostanie opracowany kwestionariusz ankiety dot. zachowań zdrowotnych mieszkańców Jarosławia. Ankietowaniu będzie poddana grupa 1000 osób zamieszkałych w mieście

 • Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane podczas konferencji dla 100 osób

 • W kilku szkołach upowszechni się wspólne drugie śniadanie

Termin realizacji –do 31 grudnia 2019r.

Realizacja zadania „Popularyzacja turystyki rowerowej w społeczności lokalnej Jarosławia”

W ramach zadania:

 • Zostanie zorganizowane wydarzenie pod hasłem „Jarosław na dwóch kółkach”, w którym weźmie udział 300 mieszkańców miasta.

 • III rowerowy rajd „Szlakiem Wrześniowych Orłów” – rajd dla osób dorosłych- z kartą rowerową – trasa 115 km.

 • V rajd „Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl”

 • Organizacja otwartych dla publiczności spotkań z ciekawymi postaciami. W spotkaniach weźmie udział około 100 osób.

 • Moje wycieczki wakacyjne – spotkanie z podróżnikami cz I i II

Termin realizacji –do listopada 2019r.

9 czerwiec 2019

8 Wrzesień 2019

Udział w rajdzie wiąże się z wpłatą wpisowego, pokrywającego koszty organizacyjne. Koordynacja- Leszek Luty

wrzesień -październik 2019

listopad- grudzień 2019

Organizacja XI Rajdu pieszego „Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl”

FORT Werner Żurawica

miejsce spotkania

i zajęcia edukacyjne trasy uzgadniane z KPP w Przemyślu

W razie niepogody- inny termin.

Wrzesień- październik 2019r.

Warsztaty „Jarmark sztuk różnych” – prezentacja ciekawych technik dekoracyjnych, bukieciarskich, użytecznych w szkole i domu

2 spotkania

informacja bieżąca

JSOiPZ zapewnia materiały

na zajęcia

Klub Kuźnia w Jarosławiu

Rynek 13a

terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi osobami

Warsztaty animacji i organizacji imprez dla dzieci

3 spotkania dla nauczycieli

i innych animatorów

Klub Kuźnia w Jarosławiu

Rynek 13a

terminy ustalone po naborze

z zainteresowanymi

Szkolenie dla nauczycieli -koordynatorów

spotkanie z sieciami regionalnymi, nawiązanie współpracy, temat wiodący profilaktyka wypalenia zawodowego, zarządzanie zmianą, wizyta studyjna w placówkach oświatowych- przedszkola i szkoły z certyfikatem krajowym sieci szkół promujących zdrowie

Listopad 2019 -Katowice

Kto ma opłacone składki do 2019r. skorzysta z dofinansowania JSOiPZ. Jeżeli uczestnik szkolenia nie jest członek JSOiPZ jest zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy kosztami organizacji szkolenia a opłata dla członka JSOiPZ.

XIX Rajd Szkół Promujących Zdrowie

Minimum 50 osób. Na każde 10 osób 1 opiekun gratis (uczestnicy- uczniowie kl. VI-VIII szkoły podstawowej, ponadpodstawowej)

Maj 2020r.

Roztocze

Warsztaty dla dzieci i rodziców w przedszkolach promujących zdrowie

1 grupa z danego przedszkola

cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

Jarosławskie spotkania z historią

Wycieczki dla dzieci popularyzujące Jarosław jako miasto o bogatej historii i dorobku kulturalnym.

każdy drugi wtorek miesiąca – po wcześniejszym umówieniu.

Zajęcia Kształtowanie Umiejętności Życiowych – zadanie zlecone UM Jarosław, pozyskanie dofinansowania na rok 2019 UM Jarosław

Wg harmonogramu w ofercie, kontynuacja

Klub Kuźnia w Jarosławiu

Rynek 13a

IX- XII 2019r.

Warsztaty ze zdrowego odżywiania dla dzieci i dorosłych

2 spotkania dla grup 20 osób;

degustacje i materiały dostarcza JSOiPZ

ZSSChiO Jarosław

Listopad 2019 – kwiecień 2020

Organizacja 28 Finału WOŚP

150 wolontariuszy z puszkami +900 serduszkowych

kwesta w powiecie jarosławskim, atrakcje

12 stycznia 2020r.

XIX Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

Udział ok. 20 szkół i przedszkoli. Nagrody – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

7 kwietnia 2020r.

JOKiS Jarosław

Wizyty w szkołach i przedszkolach w ramach kompetencji edukatorów i koordynatorów promocji zdrowia

Wg. potrzeb szkolenia rad pedagogicznych, prezentacje i inne wydarzenia

cały rok szkolny

po wcześniejszym zaproszeniu

Piknik w Radawie

Dzieci z klas „O”-IV szkół podstawowych, przedszkolaki oraz wolontariusze.

Zajęcia rekreacyjne w GOWiR połączone z konkursami dot. zdrowego stylu życia oraz rozgrywki sportowe.

Czerwiec 2020r.

Zasięg- 500 osób.

Dokumentacja i informacja

Prowadzenie strony internetowej,

poczty dokumentacji realizacji zadań zleconych i własnych

Cały rok

Siedziba i biuro rachunkowe

Strategia zatwierdzona do realizacji na zebraniu w dniu 3 września 2019r.


Comments are closed.