Rejon Jarosławski Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Rejon Jarosławski Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Lp.

Status placówki/

Rodzaj certyfikatu,

rok przyznania

Nazwa, adres kontakt

1

certyfikat krajowy

25. 06.2008

wojewódzki od 05.06 2002

sieć rejonowa od 1999

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

37-500 Jarosław

ul. Kraszewskiego 39

Tel 622443

sekretariat@sp11.jaroslaw.pl

http://www.sp11jaroslaw.pl/szkola-promujaca-zdrowie-2/

2.

 27.11 2019 odnowienie certyfikatu krajowego 

certyfikat krajowy

25.06.2008

wojewódzki od 04.11.1999

pilotaż 1994

Szkoła Podstawowa w Studzianie im. Brata Alberta

37-220 Przeworsk

Tel 16-6487635

zsstudzian@wp.pl

http://spstudzian.pl/szkola-promujaca-zdrowie,42,pl

 

3.

certyfikat krajowy

4.11.2011

wojewódzki od 04.11.1999

pilotaż 1994

Szkoła Podstawowa w Zamiechowie im .Stefanii Lanoszanki

37-55 Łowce Zamiechów 110

16-622-25-08

zamiechow@gazeta.pl

http://zamiechow.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=34

4.

certyfikat krajowy

4.11.2011

wojewódzki od 04.11.1999

pilotaż 1994

Szkoła Podstawowa w Mołodyczu

37-523 Radawa

16-622-3003

szkola_molodycz@o2.pl

https://spmolodycz.edupage.org/a/promocja-zdrowia-w-szkole

5.

certyfikat krajowy

4.11.2011

wojewódzki od 04.11.1999

pilotaż 1994

Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej

37-613 Ruda Różaniecka 180

tel 16-6319619

sekretariat@zsrudarozaniecka.pl

6.

certyfikat wojewódzki

od 04.11.1999

pilotaż 1994

Szkoła Podstawowa nr 6 im .Ks. Piotra Skargi

37-500 Jarosław

Ul. Spytka 2

Tel. 1662134-94

sp6jaroslaw@poczta.onet.pl

http://www.sp6jaroslaw.internetdsl.pl/szkola_promujaca_zdrowie.htm

7.

certyfikat wojewódzki

od 04.11.1999

pilotaż 1994

Szkoła Podstawowa w Szówsku im. Jana Kochanowskiego

37-522 Wiązownica

ul. Lubelska 115

16-623-37-04

spszowsko@wp.pl

https://spszowsko.pl/wiadomosci/2392/lista/szkola_promujaca_zdrowie

8.

certyfikat wojewódzki

od 04.11.1999

Szkoła Podstawowa w Tapinie im. Królowej Jadwigi

37-562 Rokietnica

16-622 27-29

tapinsp@op.pl

http://www.tapinsp.cba.pl/

9.

certyfikat wojewódzki

od 04.11.1999

Szkoła Podstawowa w Wiązownicy

37-522 Wiązownica

Ul. Szkolna 14

16 62236-95

gimwia@poczta.onet.pl

http://zswiazownica.superszkolna.pl/

10.

Odmowa Certyfikatu krajowego

3.09 2014

Certyfikat wojewódzki 20.03.2001

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Od 1 stycznia 2018 Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu

37-500 Jarosław

Ul. 3-Maja 10

Tel. 16-621-63-39

sekretariat@zsiedu.pl

http://zsiedu.pl/

11.

Certyfikat wojewódzki 20.03.2001

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu

37-500 Jarosław

Plac Mickiewicza 13

16-62123-11

zsejar@zsejar.internetdsl.pl

http://www.ekonomikjaroslaw.pl/wdps/

12.

Certyfikat wojewódzki 20.03.2001

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie

– Szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych

37-550 Radymno

Ul. Złota Góra 13

16- 628-10-21

zsoizradymno@poczta.onet.pl

http://zsoiz.radymno.edu.pl/

13.

certyfikat wojewódzki

od 05.06.2002

Szkoła Podstawowa w Dobkowicach im. Jana Pawła II

37-554 Łowce

16-622-24-92

spdobkowice@o2.pl

http://spdobkowice.szkolnastrona.pl/

14.

certyfikat wojewódzki

od 03.06.2003

Szkoła Podstawowa w Wiązownicy

Gimnazjum

37-522 Wiązownica 241

16 62236-95

15.

certyfikat wojewódzki

od 03.06.2003

Szkoła Podstawowa w Piwodzie

Gimnazjum

37-522 Wiązownica

16 62239- 04

gp_piwoda@wp.pl

16.

certyfikat wojewódzki

od 03.06.2003

Zespół Szkół w Cieszacinie Wielkim im. Ignacego Łukasiewicza

37-500 Jarosław

Cieszacin Wielki 201

16-621-90-93

zscieszacin@interia.pl

http://spcieszacin.pl/

17.

Certyfikat krajowy 2012

certyfikat wojewódzki

od 03.06.2003

Gimnazjum w Boratynie

37-561 Chłopice

16 622-28-07

gimboratyn@wp.pl

http://www.gimboratyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,44

18.

Certyfikat wojewódzki od 03.06.2003

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Radymnie

37-550 Radymno

Ul. Lwowska 20F

16-628-20-02

19.

certyfikat krajowy 

27.11.2018

Certyfikat wojewódzki

od 03.06.2003

Szkoła Podstawowa w Kańczudze

Ul. Szkolna 7

37-220 Kańczuga

16-642-31-48

lucter@wp.pl

https://spkanczuga.pl/

20.

Certyfikat wojewódzki 11.06.2006

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu

37-500 Jarosław

ul Dolnoleżajska 17

16-621-60-77

sekretariat@sp7.jaroslaw.pl

http://www.sp7.jaroslaw.pl/

21.

Certyfikat wojewódzki 11.06.2006

Miejskie Przedszkole nr 3 w Przeworsku

Ul. M. Konopnickiej 21

37-200 Przeworsk

16-64876-61

pm3@przeworsk.um.gov.pl

https://przedszkole.przeworsk.pl/

22.

Certyfikat wojewódzki 11.06.2006

I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu im M. Kopernika

37-500 Jarosław 3-Maja 4

16-621-22-31

sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl

http://www.lo.kopernik.jaroslaw.pl/

23.

Certyfikat wojewódzki 5.06.2007

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

ul. Ignacego Krasickiego 9
37-200 Przeworsk

16-648-75-74

zszprzeworsk@gmail.com

http://zsz.przeworsk.pl/

24.

Certyfikat krajowy 2016

certyfikat wojewódzki

od 22.10.2010

rejonowy 7.04.2007

Szkoła Podstawowa w Jankowicach im. Prof. Stefana Myczkowskiego

37-561 Chłopice

16 624-00-36

spjankowice@interia.pl

http://sp.jankowice.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=36

25.

Certyfikat krajowy 2014

Certyfikat wojewódzki

2009

rejonowy

21 .11.2006

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej

37-621 Basznia Dolna

Ul. Szkolna 24

16 / 632-70-07

zsp-basznia@lubaczow.com.pl

http://www.zsbasznia.szkolna.net/organizacje-w-szkole/szkola-promujaca-zdrowie

26.

certyfikat wojewódzki

od 22.10.2010

rejonowy 1.12.2007

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

37-500 Jarosław

Ul. Świętego Ducha 1

16-621-65-24

szkola@zstiojar.edu.pl

https://www.zstiojar.edu.pl/

27.

certyfikat wojewódzki

od 22.10.2010

rejonowy 16.06.2007

Miejsko – Gminne Przedszkole w Kańczudze

Ul. Witosa1

37-220 Kańczuga

16-642-38-70

mgpkanczuga@op.pl

https://przedszkolekanczuga.edupage.org/text5/

28.

Certyfikat krajowy

27.11.2019

Certyfikat wojewódzki

26.09.2011

 

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu

37-500 Jarosław

ul. Wyspiańskiego 3

16-621-20-26

dyrektor@mp9.jaroslaw.pl

http://mp9brzechwa.jaroslaw.pl/promocja-zdrowia-2/

29.

Certyfikat  rejonowy  2014

Szkoła Podstawowa w Piwodzie

37-522 Wiązownica

16 62239- 04

sp_piwoda@wp.pl

http://zspiwoda.superszkolna.pl/

30.

Certyfikat Wojewódzki 2014

Certyfikat rejonowy

9.11.2010

Szkoła Podstawowa w Manasterzu

37-522 Wiązownica

Manasterz 59

16-622-36-26

spmanasterz@interia.pl

http://spmanasterz.superszkolna.pl/cms/11831/szkola_promujaca_zdrowie

31.

Certyfikat wojewódzki

2012

Certyfikat rejonowy

22.12.2009

Zespół Szkół w Kańczudze

37-220 Kańczuga

ul. Konopnickiej 6

16-642- 38-30

zskancz@pro.onet.pl

http://zskanczuga.pl/

32.

Certyfikat krajowy 27.11.2018

Certyfikat wojewódzki

2013

Certyfikat rejonowy

30.11.2009

Zespół Szkół w Świętoniowej

37-200 Przeworsk

Świętoniowa 100

16-648-67-35

swantan@op.pl

szkola.swietoniowa@gmail.com 

https://spswietoniowa.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=82

Szkoła-Podstawowa-w-Świętoniowej

Prezentacja-Szkoły-Podstawowej-w-Świętoniowej

33.

Certyfikat krajowy 2017

Certyfikat wojewódzki

2012

Certyfikat rejonowy 22.01.2008

Szkoła Podstawowa w Pawłosiowie

37-500 Jarosław

Pawłosiów 87

16-621-90-26

pawlosiowszkola@wp.pl

http://zspawlosiow.edu.pl/

34.

Certyfikat rejonowy

03.2008

kandydat 16.05.2006

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach

ul. Mickiewicza1

37-630 Oleszyce

16 631-50-15

35.

Certyfikat wojewódzki 2013

Certyfikat rejonowy

16.11.2010

Zespól Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu

Ul Reymonta 1

16-621-25-63

bursajar@poczta.internetdsl.pl; kontakt@zpowjaroslaw.pl

http://www.zpowjaroslaw.pl/p,86,szkola

36.

Kandydat 11.10.2010

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

37-205 Zarzecze 1

16-640-15-82 fax 16-640-12-17

zsrzarzecze@pro.onet.pl

http://zszarzecze.com/

37.

Certyfikat krajowy 28.11.2018

Certyfikat wojewódzki 2015

Kandydat od 21.10 2011

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

37-500 Jarosław

ul. Kraszewskiego 3

16 6216414

zsschiosekretariat@interia.eu

http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/pozalekcyjne.html

38

Certyfikat wojewódzki 2016

Certyfikat rejonowy 15.102013

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Siedleczce

Siedleczka 179

37-220 Kańczuga

16 642-34-27

sp_siedleczka@poczta.onet.pl

http://www.zsgsiedleczka.cba.pl/

39

Certyfikat wojewódzki 2016

Certyfikat rejonowy

15.12 2013

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

37-626 Łukawiec 84

16 631 04 02

gimlukawiec@poczta.fm

https://spzlukawiec.000webhostapp.com/

40

Certyfikat rejonowy

26.09.2019

Kandydat 06.2018

Miejskie Przedszkole nr 2 w Przeworsku

Ul. Konopnickiej 21a

37-200 Przeworsk

16 6487914

pm2@przeworsk.um.gov.pl

http://pm2.przeworsk.um.gov.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=55

41

Certyfikat rejonowy

29.10.2019

Kandydat

09.2018

Szkoła Podstawowa w Nienowicach im.hr.Aleksandra Fredry

Nienowice 109

37-550 Radymno

16 6283328

zswnienowicach@poczta.onet.pl

http://zsnienowice.pl/index.php/aktualnoscispz

42

Certyfikat rejonowy

29.10.2019

Kandydat

09.2018

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu

os. Kombatantów 22

37-500 Jarosław

16 6216624

przedszkole_10@vp.pl

http://www.dziesiateczka.jaroslaw.pl/przedszkole%20promujace%20zdrowie.html


Comments are closed.