O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia działa aktywnie od 2002 roku, od 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego . Celem naczelnym JSOiPZ jest kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczności lokalnej oraz wspieranie działalności szkół promujących zdrowie zrzeszonych w powiatach jarosławskim, lubaczowskim i przeworskim. Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli , rodziców , pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz inne osoby, dla których ważne jest wychowanie i propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. Stowarzyszenie systematycznie buduje koalicje na rzecz zdrowia poprzez zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to warsztaty kształtujące umiejętności życiowe , rozwijające zainteresowania sportowe, rekreację na świeżym powietrzu dla całych rodzin, zajęcia artystyczne oraz inne ułatwiające start w dojrzałe życie Organizacja współpracuje z samorządami lokalnymi , instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki np ROPS , WSSE PSSE, edukacji i promocji zdrowia ORE, KO Rzeszów, Instytut Matki i Dziecka. JSOiPZ realizuje zdania z zakresu edukacji i sportu, kultury i profilaktyki uzależnień. Ma na koncie organizację kilkunastu rajdów turystycznych pieszych i rowerowych, pikników dla zdrowia, wydarzeń kulturalnych i społecznych np. Spotkani Europejskie- Parada Schumana, konferencji popularno–naukowych i warsztatów profilaktycznych. Promuje młode talenty w różnych dyscyplinach kultury np. doroczne Powiatowe Przeglądy Piosenki o Zdrowiu plenery artystyczne i sportu drużyna piłki nożnej, turystyka . Od 14 lat jest JSOiPZ organizuje lokalne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i powiecie, przyczyniając się do zakupu potrzebnego sprzętu dla publicznych placówek służby zdrowia. Przez lata JSOiPZ współuczestniczyło w akcji „Szlachetna Paczka”, „Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę”, i akcjach charytatywnych wspierających dzieci i młodzież cierpiących na różne choroby wymagające finansowego wsparcia. W roku 2017 JSOiPZ znalazło się w grupie laureatów projektu obywatelskiego miasta Jarosławia uzyskując mieszkańców dla projektu „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu”. Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia angażuje swoich członków i wolontariuszy w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. W ramach kampanii 1% la opp pozyskuje środki wykorzystywane do realizacji celów statutowych , zgodnie z wolą podatników , którzy obdarzają nas swoim zaufaniem. Od początku prezesem organizacji jest Teresa Krasnowska laureatka prestiżowych wyróżnień Jarosław 2002, nagrody Ministra Edukacji Narodowej 2009 oraz Zasłużony dla Powiatu Jarosławskiego 2014, .Medal 25 lecia WOŚP 2017.