Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSWIATY I PROMOCJI ZDROWIA

ZA ROK  2017.

Miejscem realizacji działań był lokal przy ul Rynek 13a w Jarosławiu – Klub „Kuźnia”, obiekty sportowe na terenie Jarosławia oraz miejsca zajęć plenerowych. Wiele zadań członkowie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia realizowali w szkołach, w których na co dzień pracują, czyniąc beneficjentami swoich działań uczniów, rodziców i nauczycieli ze środowisk lokalnych czterech powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego  i przeworskiego.

Do najważniejszych działań w roku 2017 należy zaliczyć:

1. Zorganizowanie w dniu 15 stycznia 2017r. XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i okolicznych miejscowościach.

W działaniach tych oprócz 143 wolontariuszy z puszkami uczestniczyło przeszło 323 młodych ludzi przyklejających serduszka, członkowie sztabu oraz 45 innych osób pracowników szkół i placówek, przedstawicieli innych organizacji i służb zaangażowanych w pracę punktów bazowych, sztabu i obsługi koncertów, zapewnienia bezpieczeństwa kwestującym.

 Łącznie zebrano i przekazano na konto WOŚP 96.000,14 zł, więcej o 20.000 zł niż w jakimkolwiek poprzednim roku. Wynik zobowiązuje i trudno będzie osiągnąć większy w kolejnych zbiórkach. Zaplanowano wcześniejszą rekrutację wolontariuszy, zmianę sposobu ich szkolenia oraz rozwijanie w szerszym zakresie wydarzeń sportowych jako atrakcji finałowych ponieważ zainteresowanie nimi w Jarosławiu jest większe niż wydarzeń kulturalnych, (I Jarosławski „Bieg Policz się z Cukrzycą”) oraz atrakcji dla dzieci -dmuchane wesołe miasteczko w Jarosławiu i Tryńczy.

2. 4 kwietnia 2017r. koleżanki z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zaprosiły nauczycieli i uczniów szkół promujących zdrowie na warsztaty kulinarne.

Temat warsztatów związany był ze zdrowym odżywianiem pt. potrawy wielkanocne. Zaprezentowano warzywa tradycyjnie związane z tymi świętami (chrzan, rzeżucha łąkowa i cebula), ich wartości odżywcze i lecznicze oraz sposoby wykorzystania. Część warsztatów była poświęcona dekoracjom świątecznego stołu i potraw. Inicjatywa Pani Urszuli Machaj i Pani Wioletty Stoch z ZSSCHiO zapraszania nauczycieli i uczniów wpisana w strategię JSOiPZ jest doskonałym przykładem dzielenia się doświadczeniami oraz przyczynia się do promocji szkoły w środowisku. Drugie takie warsztaty odbyły się 13.12.2017 roku i były poświęcone świątecznym piernikom. W przedświątecznym czasie w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyły się warsztaty integracyjne połączone z comiesięcznym zebraniem dla koordynatorów Sieci Szkół Promujących Zdrowie rejonu jarosławskiego. W spotkaniu uczestniczyło dwunastu koordynatorów oraz uczniowie działający w szkolnych zespołach promocji zdrowia. Zgodnie ze świąteczną tradycją uczestnicy upiekli i udekorowali pyszne pierniki. Pomocą służyli uczniowie z klas ITt, IIa i IIILO Kornelia Idzik, Katarzyna Mularz, Paulina Kulikowska, Gabriela Wuj, Patrycja Kusy, Maciej Bihajło. Przygotowane wcześniej ciasto dojrzewało zgodnie z piernikową tradycją, a podczas warsztatów uczestnicy uformowali wyroby nadając im kształt choinek, aniołków, bałwanków, gwiazdek. Następnie słodkie ciasteczka trafiły do pieca, zaczął unosić się wspaniały zapach który wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Gdy pierniki były już gotowe wszyscy przystąpili do dekorowania, zabawa była doskonała a pierniczki wyszły przepięknie. Dochód przeznaczony z sprzedaży kolorowych ciasteczek zasili konto WOŚP.

3. W dniu 7 kwietnia 2017r. byliśmy współorganizatorami XV Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie

Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Przegląd piosenki jest doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia oraz uświadamiania o problemach zdrowotnych występujących na świecie. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2017r. roku tematem przewodnim była „Depresja- porozmawiajmy o niej”. W przeglądzie poświęconym w tym roku zgodnie z dyrektywą Światowej Organizacji Zdrowia depresji przedstawiono 22  utwory. Hasło Przeglądu brzmiało „ Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej” Na scenie wystąpiło łącznie 90 wykonawców, w większości z autorskimi tekstami. Wszyscy wykonawcy otrzymali statuetki i dyplomy od Starosty Powiatu Jarosławskiego. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Jarosławia. Tradycyjnie na koniec Przeglądu wykonano pamiątkowe zdjęcie. Całością tego zadania kierowała Renata Majkut – Lotycz.

4. 23 kwietnia 2017 Jarosławska Sekcja Rowerowa, od początku kwietnia działająca w strukturach JSOiPZ zorganizowała Jarosławski Piknik Rowerowy.

Niedziela tuż po Świętach Wielkanocnych była doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku i wiosennego ruchu na świeżym powietrzu. W programie imprezy m.in. na rynku pokaz trialu rowerowego Krystiana Herby, konkursy z nagrodami, poczęstunek. Działania podjęte pod kierunkiem pani Iwony Skrzypskiej zakończyły wycieczki rowerowe trzema trasami :

– trasa rodzinna 10km (Morawsko)
-średniozaawansowana 35km (Łazy Kostkowskie – Pełkinie – Ujezna-Przeworsk)
-zaawansowana 60km ( Radymno – Sośnica – Święte – Niziny

Patronatu udzielił Burmistrz Miasta Jarosławia. Partnerem pikniku był Bezpieczny Jarosław  i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

5. W dniu 20 maja 2017 r. zorganizowano Spotkania Europejskie – Paradę Schumana zgodnie z ofertą złożoną w konkursie ogłoszonym przez Gminę Miejską Jarosław i dofinansowanym w ramach umowy nr 108/2017 dotacja 10.000,00 realizacja 11753,72zł.

 Paradę Schumana poprowadziła tym razem Orkiestra Dęta OSP Pruchnik, ponieważ wcześniej towarzyszące Zespoły Mażoretek i Orkiestry Młodzieżowej TCK nie mogły wystąpić w tym roku. W Paradzie jak zwykle wystąpiły przedszkolaki z MGP w Kańczudze i MP w Przeworsku, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z Jarosławia zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, PWSTE i organizacje pozarządowe. Po przemarszu wokół Rynku odbyło się wręczenie nagród i dyplomów przez Pana Wice-Burmistrza Miasta Jarosławia. Zaprezentowane występy dziecięce i młodzieżowe spotkały się z uznaniem publiczności, rodziców i mieszkańców miasta Jarosławia jednak najwięcej słów uznania zyskało wspólne odtańczenie belgijki. Odbyły się konkursy z nagrodami w różnych konkurencjach indywidualnych i rodzinnych. Wszystkie dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać z urządzeń wesołego miasteczka. Uczestnicy imprezy skorzystali z posiłku przygotowanego ph europejskie przekąski z różnych krajów i regionów. Laureaci konkursów zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi (konkurs na pamiętnik, konkurs gwiazdy sportu), udziałem w wyjeździe  edukacyjno – krajoznawczym do Krakowa (konkurs na makietę stroju).Wycieczka odbyła się w dniu 21 czerwca 2017r. Opiekę sprawowały Teresa Krasnowska, Renata Majkut-Lotycz i Małgorzata Ciurko.

Najmłodsi (konkurs na maskotkę) udziałem w spektaklu teatralnym „Jajko KOKO” i spotkaniu z aktorami połączonym z poczęstunkiem. Powstały interesujące materiały edukacyjne oraz makiety strojów do wykorzystania podczas sesji fotograficznych.

6. W dniu 5 czerwca 2017r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbyła się jubileuszowa konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Siedleczce otrzymał z rąk Podkarpackiej Kurator Oświaty Certyfikat Wojewódzki.

Z okazji 25-lecia działalności jako dyrektora wyróżniono Panią Bożenę Krupa z Miejsko – Gminnego Przedszkola w Kańczudze Podkarpacka Kurator Oświaty wręczyła koleżance pamiątkowy grawerton. Za pracę na rzecz Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe otrzymały koordynatorki rejonowe Teresa Krasnowska i Anna Sawicka.  

7.W dniu 7 czerwca  2017 po raz kolejny zorganizowano imprezę plenerową w Radawie pod hasłem „Rosnę zdrowo z Agencją Rynku Rolnego”

Do GOWiR w Radawie przybyło blisko 600 dzieci z 17 szkół i przedszkoli z powiatów jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego na piknik „Rosnę Zdrowo z Agencją Rynku Rolnego”. Konkursy, zabawy oraz występy i zawody sportowe połączone z rekreacją na świeżym powietrzu zdominowały imprezę. Wielką pomocą w organizacji była praca wolontariuszy z naszego Stowarzyszenia oraz z ZSSChiO i ZSEiO w Jarosławiu.. Nagrody główne ufundował OT ARR w Rzeszowie oraz JSOiPZ, Poczęstunek na ciepło i zimno owocowo – warzywnie przygotowała ekipa uczniów z ZSSCHiO. Oprócz zup, sałatek i naleśników były ciasta i desery z owocami sezonowymi , świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne.  Za pomysł i realizację dziękujemy kol Urszuli Machaj i  Wiolettcie Stoch oraz młodzieży. Zorganizowano konkursy na zagadki zgadywanki owocowo warzywne – Renata Majkut Lotycz, piosenki o zdrowiu – rzeźby z owoców i warzyw – Dariusz Moskwiak,  konkurs na najdłuższą obierkę z jabłka- Renata Majkut Lotycz , konkurs na piosenkę o zdrowiu-  rzut do celu na odległość – Małgorzata Ciurko, Turniej piłki nożnej  – Marek Ataman, przeciąganie liny- Wasyl Dudczenko, tor przeszkód- Bożena Cieślak, hula hop – kto najdłużej kręci –Elżbieta Pityńska-Korab. Pomocy w organizacji całości udzielili wolontariusze ZSEiO pod kierunkiem Anny Łuczyńskiej oraz – Joanny Czyż z ZSTiO.

8. Dnia 8 czerwca 2017r. odbył się „Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl”.

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach jedna piesza, druga grupa rowerowa. Łącznie w Rajdzie uczestniczyło 104 osoby. Pomocy organizacyjnej udzielili rowerzyści z Jarosławskiej Sekcji Rowerowej, która przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia działa aktywnie od kwietnia 2017r.Działania grupy koordynowała kol Celina Zymkowska – Turek, a pieszej Teresa Krasnowska. Uczestnicy rajdu po przebyciu trasy odbyli zajęcia edukacyjne w forcie Werner, uczestniczyli w konkursach z nagrodami oraz zostali poczęstowani gorący posiłkiem w plenerze.

9.W dniach 29 września- 1 października 2017 zorganizowano XV Rajd Szkół Promujących Zdrowie Roztocze 2017 .

W rajdzie uczestniczyło 94 uczestników – uczniów i opiekunów zorganizowanym pod patronatem Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Bazą rajdu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu.

Pierwszego dnia spotkaliśmy się w Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie wzięliśmy udział w lekcji muzealnej, którą poprowadziła dla nas przewodnik muzeum Pani Barbara Łuczkowska. Z wielką uwaga wysłuchaliśmy wykładu o wielokulturowym dziedzictwie Kresów, obejrzeliśmy ekspozycje malarstwa religijnego oraz pięknych przedmiotów rzemiosła artystycznego, kultu religijnego i obrzędowego. Popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu miejscowości Wielkie Oczy. Z przeciekawą historią i zabytkami zapoznała nas Pani Elżbieta Nienajadło, Wieczór spędziliśmy na wspólnym śpiewaniu, któremu na organach akompaniował wikary ksiądz Paweł Dynaka. Drugiego dnia rajdu udaliśmy się do Chutoru Gorajec. Tutaj po krótkiej lekcji z codziennego życia dawnych mieszkańców wsi, poprowadzonej przez Pana Marcina i Marinę Piotrowskich, całą grupą odtańczyliśmy belgijkę i poloneza. Spotkanie z zielarzem z Gorajca Panem Zbigniewem Blizińskim zaowocowało wiedzą na temat zalet i właściwości roślin rosnących w okolicy, np. szanty zwyczajnej, pokrzywy, kory dębu. Następnie pod egidą naszych przewodników przebyliśmy ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną wytyczoną przez młodzież. Na ekoszlaku oglądaliśmy budki lęgowe dla ptaków, specjale „hotele” dla owadów, zwiedziliśmy czatownię ornitologiczną. Dowiedzieliśmy się, że Gorajec jest idealnym miejscem do obserwacji różnych gatunków rzadko występujących ptaków np. orlików, dzięcioła czarnego. Pan Piotrowski zdradził nam jak skutecznie wywabić derkacza – potrzebne będą grzebień i np. karta płatnicza. Wśród zadań przygotowanych na wspólne poznawanie i odkrywanie okolicznej przyrody znalazło się: rozpoznawanie tropów zwierząt, poszukiwanie ukrytych mieszkańców lasu i owadów – udało nam się spotkać modliszkę, świerszcza, konika polnego, żuka gnojowego, natomiast bardzo ostrożnie przemknęliśmy obok gniazda szerszeni.

Po zwiedzeniu miejscowego skansenu i jednej z najstarszych, bo z 1586r. drewnianych cerkwi grekokatolickich, zjedliśmy pyszną gorącą zupę .Po pożegnaniu z gospodarzami Chutoru udaliśmy się do Folwarków, gdzie Pani Renata Płaskoń – zielarka – pasjonatka poprowadziła warsztaty ” Zielne gotowanie – Zielono mi”. Efektem końcowym były naleśniki ziołowe z dżemem z zielonych pomidorów przygotowane przez grupę chętnych uczniów. Jak się dowiedzieliśmy w cieście naleśnikowym znalazły się: zblendowana pokrzywa, żółtlica drobnolistna, liście cukinii, liście mleczu. Po degustacji naleśników spotkaliśmy się wszyscy przy ognisku, gdzie upiekliśmy kiełbaski. Wieczór urozmaicił nam występ Kamila Skwaryło – mistrza Freestyle Football, którego mogliśmy podziwiać dzięki pomocy księdza Pawła Dynaki, potem .była jeszcze dyskoteka. W niedzielę, po mszy św. i śniadaniu, podzieleni na trzy grupy, zwiedziliśmy Izbę Pamięci Jana Pawła II – patrona szkoły w Łukawcu. W południe, po uporządkowaniu szkoły zakończyliśmy rajd. To, że po raz drugi  Rajd  miał bazę w  Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu zawdzięczamy dyrektorowi Szkoły Dariuszowi Boguszowi, koordynatorce d/s promocji zdrowia Dorocie Wróbel, Wiesławie Sopel, Gabrieli Rakoczy oraz mamom reprezentującym Radę Rodziców.

10. Zrealizowano ofertę publiczną objętą  dofinansowaniem  zgodnie z umową nr 430/2017 „Promowanie postaw proabstynenckich  i trzeźwościowych  poprzez kampanie informacyjno-edukacyjne o zasięgu lokalnym” – dofinansowanie 4000,00zł  wartość wykonania  5219,40zł

Realizując projekt na zlecenie Burmistrza Miasta, Jarosław zorganizowaliśmy 17.10.2017  w CKiP  konferencję ph” Nie bądźmy obojętni – wspólnie znaczy skuteczniej”. Liczba zgłoszeń to 121 osób. Przedstawiono 4 wystąpienia specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień, terapii uzależnień, psychologii. Przedstawione wystąpienia dr Marty Kłak, dr Marka Motyki, mgr Joanny Markin, mgr Marka Mróz zostały umieszczone w materiałach, które otrzymały osoby uczestniczące w konferencji. Wypełnione arkusze ewaluacyjne potwierdziły potrzebę tego typu szkoleń oraz wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji. W ramach konferencji zostali przeszkoleni nauczyciele, pracownicy powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych oraz policjanci, młodzież brała udział w cyklu warsztatów(łącznie 31 osób). Rezultatem przeprowadzonych konferencji i warsztatów było uświadomienie uczestnikom skali zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych oraz innych problemów np. depresji, różnie uwarunkowanych prób samobójczych. Osiągnięto to dzięki bogatemu programowi konferencji, wykorzystaniu metod wykładowych, warsztatowych.
W programie wzięło udział 96 dorosłych i 31 uczniów i studentów. Ze względu na duże potrzeby zgłaszane przez uczestników programu będziemy aplikować o kolejne zlecenia do właściwych instytucji.

11. SOiPZ wraz z Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkól Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących przygotowało projekt obywatelski ph „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu” projekt uzyskał w glosowaniu 540 głosów i będzie realizowany w roku 2018.

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń i wsparcia dla osób, które zamierzają podjąć wolontariat lub już go realizują, ale nie posiadają odpowiednich kompetencji.

12. Od 18 do 22 października 2017r. zorganizowano szkolenie dla koordynatorów i członków JSOiPZ w Truskawcu i Lwowie. Uczestniczyło 18 osób.

Cele szkolenia zostały osiągnięte zgodnie z założonym kryterium sukcesu, dodatkowo koordynatorzy uzyskali możliwość uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym Street art w Drohobyczu przygotowanym przez naszego kolegę dyrektora Szkoły w Dobkowicach Jerzego Jankowskiego.

13. W ciągu całego roku odbywały się konsultacje dotyczące autoewaluacji i procedur uzyskiwania certyfikatów szkoły promującej zdrowie (wojewódzki, krajowy),

Zespół Szkół w Pawłosiowie uzyskał Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie -posiedzenie Kapituły 14 -15.IX 2017, odbiór podczas konferencji  14 .11.2017 w ORE. Zespół Szkół w Świętoniowej wniosek o certyfikat krajowy złożony w grudniu 2017).

14. W dniach 22 marca do 31 grudnia 2017 realizowano program „Kształtowanie umiejętności życiowych najskuteczniejszą formą promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień” jako zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Jarosław w ramach otwartego konkursu zgodnie z umową 205/2017 o wartości 5000zł realizacja na poziomie 11106,77zł.

Zajęcia odbywały się w formie pracy warsztatowej w Klubie Środowiskowym „Kuźnia” w czasie wolnym od zajęć, w dni wolne od nauki szkolnej (zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, fotograficzne, manualne, zajęcia rozwijające, kształtujące użyteczne umiejętności np. praca z tekstem literackim, sporządzanie notatek, mapy pamięci, praca przy zagospodarowywaniu terenu zielonego, wdrażanie do samoobsługi w formie przygotowywania posiłków z uwzględnieniem zdrowego stylu odżywiania). Uczestnicy zajęć mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w formie wystaw, występów przeglądów. Ponadto odbywały się zajęcia wyjazdowe dla dzieci zamieszkałych Dzielnicy nr 1 w Jarosławiu lub uczęszczających w tej dzielnicy do szkoły. Wiele tych dzieci pochodzi z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, część rodzin jest niewydolnych finansowo z powodu bezrobocia rodziców lub choroby alkoholowej członka rodziny. Celem tego programu było wzmocnienie samooceny uczestników, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie odnoszenia sukcesów w nauce, poszanowanie przyrody, poznawanie dorobku kulturalnego i naukowego jako strategie profilaktyczne I rzędu. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy programu prowadzili prace pielęgnacyjne przy zieleni wokół naszej siedziby i założyli dodatkowy zieleniec razem z Radą dzielnicy nr 1 przy nowopowstałym parkingu.

15. Przez cały rok prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej w ramach dwóch zadań zleconych przez Gminę Miejską Jarosław: Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – umowa 94/2017 o wartości 6.000,00zł – realizacja 7178,02

Propagowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia – 204/2017 o wartości 5.000,00zł realizacja 5.504,39 zł.

Uczestniczyło w nich systematycznie 28 chłopców. Nie brakowało chłopców interesujących się zajęciami także przez pewien czas. Młodzi ludzie trenowali w grupach. Zajęcia w sezonie odbywały się 3 w tygodniu , dodatkowo w niedziele lub soboty rozgrywali mecze zgodnie z harmonogramem OZPN. Prowadzono treningi, zabezpieczono sprzęt oraz zorganizowano turnieje towarzyskie propagujące ideę gry fair play. Dla potrzeb trenujących zapewniono nieodpłatne korzystanie ze stadionu szkolnego, oraz nieodpłatny dostęp do hali sportowej MOSiR i hal sportowych innych dysponentów. Trenujący zostali wyposażeni w sprzęt i poinstruowani w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Realizacja obu zadań była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zenona Binowskiego. Nasz kolega Zenon równolegle z pracą na rzecz JSOiPZ rozwija UKS Start Jarosław, w którym trenują piłkę nożną  dziewczęta. 

16. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli szkół promujących zdrowie, innych zainteresowanych rozwijaniem zdolności manualnych związanych z pożytecznym zagospodarowywaniem czasu wolnego.

Zajęcia zgodnie z przyjętym planem dotyczyły papieroplastyki i rękodzieła, technik zdobniczych. Ze względu na zainteresowanie uczestników zajęcia te będą kontynuowane w roku przyszłym. Umiejętności zdobyte przez nauczycielki, upowszechniane w społecznościach szkolnych wśród dzieci i rodziców zastępują bierne spędzanie wolnego czasu przed telewizorem i monitorem komputera. W tym zakresie zaangażowane były: Renata Majkut –Lotycz, Anna Wota, Anna Łuczyńska, Ewa Lubos, Jagoda Ilić .  

17. Rozpoczęto prace związane z organizacją XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie powiatu jarosławskiego.

W prace sztabu zaangażowało się wiele osób, które podjęły się pracy jako organizatorzy wolontariatu i wolontariusze JSOiPZ (Beata Ziemba, Joanna Czyż, Anna Sawicka, Małgorzata Horbacz, Anna Łuczyńska, Tomasz Wąsacz, Wojciech Lesiak). Przeprowadzono szkolenia i weryfikację chętnych do kwestowania, wystosowano pisma intencyjne, przygotowano dokumentację na podstawie, której został zarejestrowany sztab, uzyskano Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Jarosławia. Sztab podjął pracę nad pozyskaniem środków na organizację w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego. Pomocy udzielili w tym zakresie nowi członkowie JSOiPZ Monika Mikłaszewska, Paweł  Wojciechowski Andrzej Popowicz oraz Robert Mielnicki, Monika Mielnicka. Pracą sztabu kierowała Teresa Krasnowska.

18. Systematycznie poprawiano bazę JSOiPZ poprzez bieżące prace przy zachowaniu dobrego stanu lokalu klubu Kuźnia i terenów przyległych.

Wyremontowano krzesła i pomalowano je, zakupiono brakujące elementy wyposażenia kuchennego, obrusy i środki czystości niezbędne do normalnego prowadzenia działalności.
 

19. W październiku 2017 JSOIPZ udzieliło pomocy w formie przekazania potrzebującym nowych 49 garniturów i krawatów uzyskanych nieodpłatnie od sklepu Handel Art. Konsumpcyjnymi w Domu Towarowym Centrum przy ulicy Lubelskiej w Jarosławiu .

Odzież trafiła do potrzebujących z różnych szkół i środowisk.

 20. Przeprowadzono kampanię na rzecz pozyskania 1% dla opp łącznie z tego tytułu pozyskano kwotę 5009,20zł na działania JSOPZ w zakresie wskazanym przez podatników oraz ogólne cele statutowe. Wszystkie środki zostały przekazane zgodnie z wolą podatników, na cele przez nich wskazane..

 21. W ciągu całego roku systematycznie była prowadzona dokumentacja, zbierane składki członkowskie. Zarząd uczestniczył w imprezach szkolnych na zaproszenie szkół zrzeszonych w PSSPZ oraz prowadził szkolenia rad pedagogicznych w zakresie promocji zdrowia oraz szkolenia związane z uzyskiwaniem certyfikatów rejonowych, wojewódzkich i krajowych Szkoły Promującej Zdrowie.

Najczęściej reprezentują nas Teresa Krasnowska, Renata Majkut – Lotycz i Anna Sawicka.

Poza działaniami wynikającymi ze statutu i polegającymi na realizacji zadań skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona była działalność administracyjna polegająca na dokumentowaniu działań, prowadzeniu księgowości i wynikających z tego zobowiązań  podatkowych opłacana w ramach realizacji zadań zleconych .

 Na podstawie zapisu statutowego par 22 pkt 4 przeprowadzono weryfikację listy członków, w wyniku której z listy zostały wykreślone osoby, które nie opłacały składek członkowskich ponad 1 rok i nie brały udziału w zadaniach realizowanych przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. Na dzień walnego zebrania 28 .02.2018 liczba członków wynosi 42 osoby.