16.05.2024r Wizyta koordynatorek w zaprzyjaźnionej Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w Dębicy

16.05.2024r Wizyta koordynatorek w zaprzyjaźnionej Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w Dębicy

Na zaproszenie koordynatorki Rejonowej z Dębicy Anny Szczepanik odwiedziłyśmy Miejskie Przedszkole nr 1 w Dębicy oraz Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie Górnej w powiecie ropczycko- sędziszowskim. Wizyta była poświęcona wymianie doświadczeń i zaplanowaniem wizyty studyjnej dla obu sieci. Zachwyciłyśmy się bogactwem pomysłów związanych z realizacją projektu „Mały Europejczyk to Ty i Ja”, który poznałyśmy z podręcznika podarowanego w 3 egzemplarzach dwutomowego wydania, przez autorkę Annę Szczepanik (koordynatorka rejonu Dębica i dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 1w Dębicy). 10 lat realizacji projektu zaowocowało znakomitą współpracą międzynarodową i możliwością dołączenia nowych treści do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Chcemy, aby nasze koleżanki z Przedszkoli Promujących Zdrowie miły możliwość spotkania z Autorką projektu w kierowanej przez nią placówce. Liczymy na możliwość upowszechnienia różnych rozwiązań organizacyjnych obu sieci.

Następnym elementem było robocze spotkanie w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej w związku z przygotowywanym wnioskiem o nadanie Certyfikatu Krajowego Szkoły Promującej Zdrowie. Podczas posiedzenia Zespołu Promocji Zdrowia zapoznałyśmy się z wynikami autoewaluacji i mogłyśmy się podzielić swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania wniosków. W naszej sieci szkół z certyfikatem krajowym jest już 14 w tym 3 z nich po raz drugi otrzymały Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie. Liczymy na to, że po posiedzeniu Kapituły będziemy składać gratulacje ekipie Szkoły Podstawowej z Niedźwiady Górnej i jej dyrektorce Renacie Samson- Matysek.

Comments are closed.