28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SZTABIE 213

28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SZTABIE 213

Po raz 28 w Polsce i po raz 15 w Jarosławiu odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku kwestowano na rzecz polepszenia standardów w dziecięcej medycynie zabiegowej. A cała akcja działała pod hasłem „Wiatr w żagle”.

Na konto WOŚP ze sztabu 213 w Jarosławiu została wpłacona kwota 157136,92 zł. Jest to kwota o 30 tysięcy większa od sumy z roku poprzedniego.

Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami i mogliśmy wspólnie dołączyć do akcji, która miała na celu pomoc chorym dzieciom. Sukces ten nie byłby możliwy dzięki pracy, zaangażowaniu, hojności i „dobrego serca” wolontariuszy, sponsorów, osób i firm, którym serdecznie dziękujemy!!!

 

Szczególne podziękowania dla Radosława Baj i Magdaleny Kowal z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu za dokumentację fotograficzną i filmową z tych wydarzeń.  

https://zsiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anika394_zsiedu_onmicrosoft_com/ErhGV-viXChFsx0YTan68VABQcHqt_BZcEsejH1vFNtHzg?e=sqAHBG

Szef Sztabu 213


Comments are closed.