Badania ankietowe – cyfrowy alfabetyzm zdrowotny uczniów (12-19 lat)

Badania ankietowe – cyfrowy alfabetyzm zdrowotny uczniów (12-19 lat)

Szanowni Państwo Koordynatorzy, 

poniżej przesyłam prośbę dr Kariny Leksy z Uniwersytetu Śląskiego w związku z badaniami na temat cyfrowego alfabetyzmu zdrowotnego uczniów szkół podstawowych (kl. VI – VII) i ponadpodstawowych. 

Pozdrawiam serdecznie

Valentina Todorovska-Sokołowska

starszy specjalista

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (WPPZ)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Polna 46A, 00-644 Warszawa

tel. 22 570 83 05 

Szanowni Państwo, 

W ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego Global Health Literacy Research Network (wcześniej: COVID-HL Network), przeprowadzam badania na temat cyfrowego alfabetyzmu zdrowotnego uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VII) i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie to porusza problematykę świadomości zdrowotnej i umiejętności odczytywania informacji o zdrowiu przez uczniów. W badaniu tym skupiono się głównie na kwestii korzystania z technologii cyfrowych i mediów społecznościowych w kontekście zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etyki UŚ w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi (Nr opinii KEUS444/12.2023).

Badanie realizowane jest za pośrednictwem anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem, który przesyłam w treści maila, kierowanej do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych, jak też uczniów pełnoletnich. Wypełnienie ankiety zajmuje około 15-20 minut. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że nie ma możliwości identyfikacji uczniów i udzielonych przez nich odpowiedzi. Nie ma także możliwości identyfikacji szkół reprezentowanych przez uczestników badania.

LINK DO ANKIETY (wszystkie pytania bez konieczności wpisywania teksty, tylko zaznaczanie wybranych odpowiedzi)

https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/785497?lang=pl

W przypadku uczniów pełnoletnich nie ma potrzeby zaznaczania zgody rodziców na udział w badaniu.

 

 

Pragnę podkreślić, że badanie nie stanowi żadnej formy ewaluacji działalności szkoły ani pracy zatrudnionych w niej osób. Uzyskane wyniki poddane zostaną obróbce statystycznej i stanowić będą podstawę do opracowania publikacji naukowych, które w przyszłości mogą okazać się istotne w procesie kreślenia niezbędnych strategii rozwoju polskich szkół.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji badań!

 

Przysyłam wyrazy szacunku i pozdrowienia!

Karina Leksy

Tel. 695745574

 

Comments are closed.