Kilometry dobra

Kilometry dobra

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i Przedszkoli

W imieniu Koalicji Stowarzyszeń „Jarosławskie Kilometry Dobra 2018” zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, w formie współuczestnictwa w imprezach towarzyszących, Kampanii Kilometry Dobra 2018.

Nasza jarosławska kampania jest częścią międzynarodowej kampanii dobroczynnej, którą w tym roku, lokalnie poprowadzi porozumienie czterech stowarzyszeń: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Towarzystwo miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica.

W ramach charytatywnej kampanii „Kilometry Dobra 2018”, trwającej od 1 marca do 3 czerwca 2018r. organizowane będą różnorodne imprezy towarzyszące, promujące kampanię.

Państwa wsparcie i włączenie się Społeczności Waszych Placówek w tę charytatywną inicjatywę będzie dla nas ogromną radością, a dla Państwa satysfakcją, że przyczyniliście się do zrealizowania szczytnego celu. Placówki chętne do włączenia się w działania kampanii prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na pocztę elektroniczną jaroslawskiekilometrydobra@gmail.com z podaniem kontaktu telefonicznego do koordynatora kampanii w palcówce.

Nasze działania będą promowane w prasie i telewizji ogólnopolskiej i lokalnej, a Grono Partnerów, Darczyńców i Sponsorów umieszczone na ogólnopolskiej stronie „Kilometrów Dobra”. Będzie to dla uczestniczących placówek okazja do promowania swojej aktywności i zaangażowania w sprawy społeczne.

Finał kampanii „Kilometrów Dobra 2018”, który odbędzie się 3 czerwca 2018 na Rynku w Jarosławiu będzie dla nas okazją do złożenia Państwu publicznych podziękowań i przeliczenia Waszego dobra na metry. Wierzymy, że nie odmówicie nam Państwo wsparcia. Gorąco liczymy na udział Placówek w kampanii.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

W imieniu Komitetu Społecznego „ Jarosławskie Kilometry Dobra”


Comments are closed.