Nowe władze Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia wybrane

Nowe władze Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia wybrane

W związku z zakończeniem kadencji poprzedniego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 3 marca 2020r. odbyło się Walne Zebranie.

Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe do sprawozdań ustosunkowała się Komisja Rewizyjna, po jej wystąpieniu jednogłośnie udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu. Ustępujący Zarząd odebrał podziękowania za ofiarną pracę.  

Zgodnie z procedurami tajnego głosowania wyłoniono nowy Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, który będzie pracował w składzie:

Teresa Krasnowska – prezes

Renata Majkut- Lotycz – wiceprezes

Anna Wota – sekretarz

Dorota Wróbel- skarbnik

Joanna Czyż – członek zarządu

oraz Komisję Rewizyjną w składzie

Anna Sawicka – przewodnicząca

Irena Frankiewicz- członek

Marieta Zapłatyńska – członek.

Comments are closed.