Oferta szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Szanowni Państwo

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie od 1 marca do 8 kwietnia 2022 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”.

Termin szkolenia: od 1 marca do 8 kwietnia 2022 r.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Pakiet dokumentów rekrutacyjnych: 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. 

Comments are closed.