Podsumowanie Gali Wolontariatu

Podsumowanie Gali Wolontariatu

Bardzo uroczyście obchodziliśmy w tym roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Aula czerwona PWSTE zapełniła się ponad 200 wolontariuszami i ich opiekunami  z 21 klubów i kół wolontariatu skupionych w koalicji systematycznie budowanej od ubiegłego roku z inicjatywy Partnera Podkarpackiego Korpusu Solidarności – Fundacji Bieszczadzkiej oraz Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Praca ta została doceniona przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego pana Jerzego Borcza, Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu prof. dr hab. Krzysztofa Rejmana, Starostę Jarosławskiego pana Stanisława Kłopota i Burmistrza Miasta Jarosławia pana Waldemara Palucha, przyznaniem Patronatów Honorowych. Oprócz wolontariuszy i ich opiekunów na uroczystość przybyli przedstawiciele korzystających ze świadczeń wolontariuszy; przedstawicielka Kuratorium Oświaty pani Bernadeta Jasińska Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu, przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, prezes Zarządu Okręgowego prof. dr hab. Antoni Olak, prezes i wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele władz samorządu powiatowego pan wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak, naczelnik wydziału promocji pani Elżbieta Pazyniak i reprezentująca burmistrza miasta Jarosławia dyrektor wydziału oświaty pani Renata Chlebowska. Państwową Wyższą  Szkołę Techniczno – Ekonomiczną reprezentowali Prorektor ds. studenckich PWSTE Jarosław prof. dr hab. Ryszard Pukała, Dyrektor biblioteki PWSTE dr Beata Rejman, Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia dr inż. Jarosław Noworól, z-ca dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż, dr Katarzyna Tomaszewska, dr Alicja Kłos. Zabierający głos podkreślali ważność wolontariuszy, którzy reagują najszybciej na pojawiające się potrzeby innych, dziękowali za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc. Wyrażali radość, że w naszym otoczeniu przybywa wolontariuszy, a jakość świadczonej przez nich pomocy jest na coraz wyższym poziomie. Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej, wspierająca z ramienia Korpusu Solidarności NIW tworzenie koalicji wolontariatów zwróciła uwagę na profesjonalizm opiekunów klubów wolontariatu, regularnie ze sobą współpracujących i podejmujących zespołowo decyzje, których efektem jest obecna koalicja.

Z wielką uwagą i bardzo żywo zostały przyjęte wystąpienia ambasadora Korpusu Solidarności i prezesa fundacji Ponad Horyzonty Jana Meli. Opowiedziana przez niego jego własna historia życia skłoniła słuchaczy do zadania sobie wielu pytań. Myśl przewodnia wystąpienia: wolontariat uszlachetnia i ubogaca samego wolontariusza, szczególnie dla wielu młodych wolontariuszy była prawdziwym odkryciem. Jan Mela dał się zaprosić na kolejne spotkanie, o którym będziemy informować.

 Następnie została wręczona statuetka wolontariusza roku 2022 koordynatorce Lokalnego Centrum Wolontariatu z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu pani Monice Cholewa. Wszystkie zrzeszone w koalicji kluby i koła wolontariatu otrzymały specjalnie na tę okazję wykonane statuetki – dar Starosty Jarosławskiego oraz upominki ufundowane w ramach promocji województwa podkarpackiego przez przewodniczącego sejmiku województwa podkarpackiego.

Każdy z ponad 200 wolontariuszy otrzymał imienne, pamiątkowe podziękowanie za swoją aktywność.
W gronie narodzonych znalazły się:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi  w Jarosławiu
 2. Szkoła Podstawowa nr 4  im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 3. Szkolne Koło Wolontariatu  przy Szkole Podstawowej nr 6  im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 4. Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 7  im. Stanisława Staszica w Jarosławiu
 5. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu
 6. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jarosław im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu
 7. Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
 8. Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu
 9. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
 10. Lokalne Centrum Wolontariatu w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
 11. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu Szkolne Koło Wolontariatu
 12. Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
 13. PWSTE im B. Markiewicza w Jarosławiu Akademickie Centrum Wolontariatu
 14. Stowarzyszenie EM –ART
 15. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy
 16. Szkoła Podstawowa w Mołodyczu
 17. Szkolna Grupa Wolontariuszy przy I  Liceum Ogólnokształcącym im. Króła Władysława Jagiełły w Przeworsku
 18. Publiczna Szkoła Podstawowa im Bohaterów Września w Łukawcu
 19. Szkoła Podstawowa im. Brata Alberta w Studzianie
 20. Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
 21. Stowarzyszenie Folkowisko Gorajec.

Część pierwsza gali zakończyła się wspólnym zdjęciem, które w wersji tradycyjnej otrzymają wszyscy uczestnicy Gali.

Po emocjach części oficjalnej uczestnicy wspólnie zostali poczęstowani zdrowym drugim śniadaniem, jak zwykle przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu. Pyszne i przepięknie zaserwowane zdrowe przekąski to doskonała marka Lokalnego Centrum Wolontariatu Zespołu Szkól Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu oraz wolontariuszek z Zespołu Szkół Drogowo Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu, które także zaangażowały się z pomocą. Przy okazji można było jeszcze ustawić się do pamiątkowego zdjęcia wykonywanego przez pana Radosława Baj oraz jego uczennice ze szkolnego koła wolontariatu z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu Najczęściej zapraszany do zdjęcia pan Jan Mela zgodził się przy okazji na kolejne spotkanie z wolontariuszami. 

W spotkaniu uczestniczyła też Marlena,  studentka III roku psychologii  cierpiąca od dziecka na SMA. Jej marzenie,  jeszcze jako uczennicy Szkoły Podstawowej  nr 11  w Jarosławiu właśnie dzisiaj się spełniło, miała okazję posłuchać mowy motywacyjnej Jana Meli  i  odbyć z nim ciekawą rozmowę. 

Następnie uczestnicy Gali przeszli do hali sportowej PWSTE w Jarosławiu. Tam odbyły się przygotowane przez kluby aktywności, zabawy z chustą animacyjną, pokazy tańca nowoczesnego oraz oczekiwane spotkanie ze Świętym Mikołajem, który dla każdego przygotował jeszcze praktyczny upominek długopis, odblask oraz owoce i słodycze w służących zdrowiu dawkach.

Animacje przygotowała nasza wolontariuszka pani Weronika Szatan, która stale doskonali umiejętności naszych wolontariuszy zainteresowanych pracą z dziećmi, zaś układy taneczne  pani Monika Biela i  pan Artur Kurka z Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu. Można by też wymienić kilkanaście  różnych działań wolontariuszy np. „żonkile”  dla Jarosławskiego Hospicjum, pomoc hospicjum dla dzieci w Rzeszowie,  schronisko Orzechowce, Przytulisko w Wiązownicy,  pikniki rodzinne, i charytatywne.

Tak świętowaliśmy w dniu dzisiejszym. Ale już czekają na nas nowe wyzwania: zbiórka artykułów spożywczych dla walczącej Ukrainy – akcja zapowiedziana przez panią dyrektor Biblioteki PWSTE w Jarosławiu dr Beatę Rejman, „Szlachetna paczka” przygotowywana w wielu szkołach oraz 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który już praktycznie się rozpoczął.

fot. ZSI w Jarosławiu , PWSTE w Jarosławiu. 

Comments are closed.