Podsumowanie z Walnego Zebrania

Podsumowanie z Walnego Zebrania

29 marca 2022r.  wreszcie w realu, bez ograniczeń limitowych odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. W zebraniu wzięło udział 29 osób, które jednogłośnie podjęły Uchwałę nr 1/2022 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021 przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia.  W dyskusji podjęto temat dorocznego szkolenia koordynatorów przedszkolnych i szkolnych zespołów promocji zdrowia. Ze względu na trudności pandemiczne szkolenia w Katowicach było trzykrotnie odwoływane. W związku z tym postanowiono przenieść miejsce szkolenia i dostosować do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez zainteresowanych udziałem. 

Podczas zebrania nie zabrakło elementu świętowania. Koleżanki z Miejsko – Gminnego Przedszkola w Kańczudze przyjechały z przepysznym tortem i pięknymi kompozycjami roślinnymi. Powód fety – nadanie Certyfikatu Krajowego Przedszkole Promujące Zdrowie tej placówce. Serdecznie gratulujemy!

W dalszej części zebrania dyskutowano nad szczegółami Powiatowego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu, obchodach światowego Dnia Zdrowia oraz zaplanowanej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie o imprezie plenerowej „Rosnę zdrowo z KOWR – piknik Radawa”. Gotowość pomocy w tej imprezie zadeklarował już pan Wójt Gminy Wiązownica.

 

Comments are closed.