Podziękowanie

Podziękowanie

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia składa serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizację II pikniku  „Jarosław na dwóch kółkach”.

Piknik Jarosław na dwóch kółkach

Comments are closed.