Ramowy program konferencji „Razem dla zdrowia”

Ramowy program konferencji „Razem dla zdrowia”

Ramowy program konferencji „Razem dla zdrowia”

 

Termin: 5 grudnia 2019 godz. 10.00 -14.00

 

Miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Program sesji wykładowej:

Barbara Woynarowska prof. dr hab. med., Uniwersytet Warszawski, krajowy konsultant programów prozdrowotnych i ekspert Europejskiej Sieci HEPS – Promocja zdrowia w  szkole, przedszkolu, środowisku lokalnym.

Maria Mykolaivna Nakoneczna, kandydat nauk psychologicznych, docent katedry ogólnej oraz praktycznej psychologii Nieżynskiego Uniwersytetu Państwowego, sekretarz Stowarzyszenia Polaków „Aster„- Interpodmiotowe aspekty zdrowia psychicznego

Magdalena Woynarowska – Sołdan, dr hab. hum Uniwersytet Medyczny Warszawa – Promocja zdrowia pracowników  niepedagogicznych  dlaczego i jak to robić ?

Alla Juriivna,Kowtun doktor filozofii w psychologii, docent katedry ogólnej oraz praktycznej psychologii Nieżynskiego Uniwersytetu Państwowego – Problemy przeżyć rodziców dzieci z szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Program sesji z zakresu upowszechniania praktyki:

mgr Renata Majkut Lotycz, PSSE Jarosław

  • Prezentacja wyników ankiety skierowanej do młodych mieszkańców 11-19 lat, rekomendacje do działań

Przedstawiciele  Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu:

  • Prezentacja działań w zakresie upowszechniania spożywania drugiego śniadania i zastępowania wodą innych napojów

dr  hum. Agata Kolasa Skiba

  • Jak realizować  promocję zdrowia   z perspektywy różnych miejsc pracy?

dr n. med Małgorzata Dziechciaż, dr n.med  Marta Cebulak

  • Ideały a współczesna praktyka w edukacji i promocji zdrowia

dr n. soc – Alicja Kłos, Klaudia Marchwiany PSONI, Teresa Krasnowska JSOiPZ:

  • Wolontariat sposób zwiększanie zasobów zdrowia społecznego 

 

Program sesji warsztatowej:

Magdalena Woynarowska – Sołdan, dr hab. hum Uniwersytet Medyczny Warszawa:

  • Warsztat dla pracowników niepedagogicznych przedszkoli i szkół
  • Warsztat dla wychowawców  promocja zdrowia w praktyce

Maria Mykolaivna Nakoneczna, kandydat nauk psychologicznych, docent katedry ogólnej oraz praktycznej psychologii Nieżynskiego Uniwersytetu Państwowego, sekretarz Stowarzyszenia Polaków „Aster”

  • Warsztat dla studentów – Plusy dobrej  komunikacji dla zdrowia psychicznego   

 

Uwaga:

Oprócz wystąpień tematycznych przewidziane są wystąpienia Patronów Honorowych oraz wręczenie wyróżnień wolontariuszom i koordynatorom szkół i przedszkoli, które posiadają Certyfikat Krajowy Przedszkole i Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

Szczegółową agendę konferencji  dostarczymy na tydzień przed planowaną konferencją tj. do dnia 30 listopada 2019r. 

Comments are closed.