Rekrutacja na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”- III edycja.

Rekrutacja na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”- III edycja.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w I i II edycji kursu oraz do przekazania tej informacji zainteresowanym szkołom. Podstawą opracowania kursu jest publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowiaORE Warszawa, 2019 (jest ona dostępna na stronie ORE). 

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle i ma charakter samokształceniowy. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników od 5 kwietnia do 5 maja 2022 r. 
Termin szkolenia: 11 kwietnia – 11 maja 2022 r.

W załączeniu  Sylabus kursu.

 

Comments are closed.