Światowy Dzień bez Tytoniu 2024

Światowy Dzień bez Tytoniu 2024

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. W 2024 roku dzień ten przypada w piątek. Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu zostały zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku. Prowadzona kampania ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów. Każdego roku święto jest obchodzone pod innym hasłem. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”

Światowy Dzień Bez Tytoniowy 2024 da platformę młodym ludziom na całym świecie, którzy wzywają rządy do ochrony ich przed drapieżnymi taktykami marketingu tytoniowego. Branża atakuje młodzież, tworząc nową falę uzależnień. Dzieci używają e-papierosów w większym stopniu niż dorośli. Na całym świecie szacuje się, że 37 milionów młodych ludzi w wieku 13-15 lat używa tytoniu.

Tegorocznym tematem jest ochrona młodych ludzi przed wpływem przemysłu tytoniowego. Kampania komunikacyjna podjęta przez WHO w mediach społecznościowych jest kontynuacją strategii „dla młodzieży przez młodzież”, w ramach której będą oni protestować przeciwko manipulacyjnym taktykom przemysłu tytoniowego oraz wskazywać na jego szkodliwy wpływ na zdrowie, sprawiedliwość społeczną i środowisko.

Branże tytoniowe i pokrewne wykorzystują fakt, że nie ustalono długoterminowych skutków zdrowotnych używania e-papierosów i nie zostały one jeszcze uregulowane w większości krajów, co umożliwia obejście przepisów prawnych.

O skuteczności strategii stosowanych przez firmy tytoniowe świadczy fakt, że dzieci używają e-papierosów częściej niż dorośli. Badania nt. używania wyrobów tytoniowych przeprowadzone:

  • w 45 krajach wykazały, że uczniowie w wieku 13–15 lat kupowali pojedyncze papierosy, a w niektórych krajach aż 80% uczniów przyznało, że kupowało pojedyncze papierosy,
  • w ponad 50 krajach pokazały, że co najmniej 10% uczniów w wieku 13–15 lat przedstawiciel firmy tytoniowej kiedykolwiek zaproponował darmowy papieros,
  • w ponad 120 krajach wykazały, że co najmniej 1 na 10 uczniów w wieku 13–15 lat posiadał przedmiot z logo firmy tytoniowej.

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024

Comments are closed.