Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

  • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Beatę Nawrocką, starszego specjalistę w DWKI;
  • Dorotę Skrzypek, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty;
  • Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;
  • Małgorzatę Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
  • Joannę Mostowską, Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, Urząd Miasta w Łowiczu;
  • Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
  • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom Agnieszka Ludwin i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Lista przedszkoli i szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat w 2018r. z rejonu jarosławskiego:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej

  • Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

  • Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu .

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom, organom prowadzącym,  którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!


Comments are closed.